Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Ügyféltájékoztató pénzmosás megelőzéséről (AML)

AML

AML

Ügyféltájékoztató pénzmosás megelőzéséről (AML)

 

Tisztelt Ügyfelünk!


A Takarékbank Zrt. a tőle elvárható gondossággal mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kerüljön üzleti kapcsolatba olyan személyekkel, szervezetekkel, akik érintettek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás folyamatában.


A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében a Takarékbank köteles az Ügyfél – beleértve a számlatulajdonos Ügyfelet is – átvilágítását az üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben elvégezni.


Az ügyfél-átvilágítás keretében a Takarékbank az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőjét – illetve a Pmt.-ben meghatározott esetekben az Ügyfél tényleges tulajdonosát – köteles:

 • azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni a Pmt.-ben meghatározott okiratok alapján,
 • a Pmt.-ben meghatározott adatokat rögzíteni,
 • az ügyfél személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas hatósági igazolványairól másolatot készíteni,
 • nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.

A Takarékbank ellenőrzi a részére bemutatott okiratok, illetve külön okiratba foglalt meghatalmazás esetén annak érvényességét, a rendelkezésre jogosult esetén a rendelkezési jog jogcímét, továbbá a képviselő jogosultságát.


A Takarékbank a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló belső szabályzatában meghatározott esetekben az Ügyfélre, annak képviselőjére, meghatalmazottjára, tényleges tulajdonosára, illetve az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozó, kötelezően rögzítendő adatokon kívül további, a Pmt.-ben meghatározott adatokat is rögzíthet és kezelhet. A Takarékbank kérésére az Ügyfél köteles a Pmt.-ben meghatározott és az ott meghatározott feltételeknek megfelelő okiratot vagy annak hiteles másolatát benyújtani.

 

Ügyféltájékoztató/Customer information

Az ügyfél-átvilágítás kötelező eseteiről illetve a kiemelt közszereplői státuszról való nyilatkoztatási kötelezettségről Ügyfeleinket az alábbi hirdetményben tájékoztatjuk:

Ügyfél-átvilágítási dokumentumok

A Pmt.-ben előírt ügyfél-átvilágítást a Takarékbank az alábbi Adatlapok, Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot és Kiemelt közszereplői Nyilatkozatot alkalmazásával valósítja meg:

 •   EUROPOL EMMA3 film  
 •  

  EUROPOL EMMA3 nemzetközi akció

  Pénzmosó közvetítésével megvalósuló bűncselekmények megelőzésére nemzetközi akciót hirdetett az EUROPOL EMMA3 (European Money Mule Action) néven.
  A hazai hatóságok, élükön a Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) is bekapcsolódtak a nemzetközi kezdeményezésbe.
  A lentebb található figyelemfelhívó anyagokból és angol nyelvű oldalon, itt is tájékozódhat a részletekről.

  A kampány tájékoztató anyagait a következő linkeken éri el:

  A pénzmosás folyamata

  A pénzmosás bűncselekmény

  A tudatlanság nem mentség

  Ne váljon a pénzmosás részesévé

  A pénzmosás bűncselekmény 2

  Kisfilm 1

  Kisfilm 2

  Kisfilm 3

  Kisfilm 4

   
   

   

  E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...