Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Jogi nyilatkozat

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: TakarékBank Zrt.) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!


Internethasználat


Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google Analytics-ből származó mérőkódokat (cookie) használunk. Az ezen és egyéb weboldalakról gyűjtött anonim információkat a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen.


A honlap weboldalainak html kódja a Takarékbank Zrt.-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik. Az adatok külső szolgáltatók szerverei általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani:
A portálok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen nyújt részletes tájékoztatást.
A Facebook Tetszik (like) funkció működése oly módon biztosított, hogy a weboldalak letöltésekor a felhasználók számítógépe a Facebook szerveréhez is közvetlenül kapcsolódik. A közösségi portál adatkezeléséről bővebb információ a www.facebook.com címen található.


A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.


Szerzői jogok


A Takarékbank Zrt. weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, terjesztése, átruházása - kizárólag a TakarékBank Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.


Információk


Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. A TakarékBank Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a TakarékBank Zrt. felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a TakarékBank Zrt. székhelyén, illetve a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációjába tartozó hitelintézetek fiókjaiban közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.


Személyes adatok kezelése


A Takarékbank Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációja az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel. A Takarékbank Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációja az interneten hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.


Amennyiben Ön bármely személyes adatát honlapokon keresztül eljuttatja a Takarékbank Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Takarékbank Zrt. az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. Ön a hatályos jogszabályoknak megfelelően interneten keresztül megadhatja a TakarékBank Zrt. részére személyes adatait, különösen e-mail címét, nevét és telefonszámát, amennyiben igényli, hogy a TakarékBank Zrt., leányvállalatai, illetőleg a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációjába tartozó hitelintézetek, és azok vállalkozásai (a továbbiakban együttesen Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációja) termékeikkel és szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjenek az Ön részére, illetőleg kapcsolatba lépjenek Önnel (marketing célú megkeresés).


Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájáruló nyilatkozata, adatai kezeléséhez való hozzájárulása teljes mértékben önkéntes.


Az átadott személyes adatnak minősülő adatait – amennyiben Ön a TakarékBank Zrt. ügyfele - a TakarékBank Zrt. marketing célokból a bankkal fennálló üzleti kapcsolatának megszűnéséig nyilvántartja és kezeli, kivéve, ha Ön ettől eltérően rendelkezik.


Az átadott személyes adatnak minősülő adatait – amennyiben Ön nem ügyfele a TakarékBank Zrt.-nek - a TakarékBank Zrt. marketing célokból a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig tartják nyilván és kezeli, kivéve, ha Ön ettől eltérően rendelkezik.


Banktitoknak is minősülő személyes adatai kezelésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogaival (tájékoztatás személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítése, személyes adatainak törlése vagy zárolása), vagy jogorvoslati lehetőséggel (tiltakozás, bírósági jogérvényesítés) élhet.


Adatainak egyértelműen azonosítható megjelölésével (név, születési idő, cím) adatkezelési engedélyét bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak közvetlen üzleti célú megkeresés céljából történő kezelésének megszüntetését, nyilvántartott adatainak törlését

 

 • írásban a TakarékBank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. címre küldött levél formájában,
 • személyesen a TakarékBank Zrt. székhelyén,
 • a (+36-1) 225-4200-es telefonszámon,

valamint elektronikus úton a honlapunk ügyfélszolgálati űrlapjának kitöltésével, mely esetben a nyilatkozat kézhezvételét követően az adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.


Személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni a fenti elérhetőségeken, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog.
Jogai megsértése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.) fordulhat.


Nem kezdeményezheti azon adatai törlését, amelyek kezelésének célja a TakarékBank Zrt.-vel kötött bármely szerződés teljesítése.


A TakarékBank Zrt. az Ön adatait a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag az Ön által előzetesen jóváhagyott célból kezeli, a személyes adatait az előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére nem adja át.


A TakarékBank Zrt. adatkezeléssel összefüggő nyilvántartási számai:


4467-0001. Objektumvédelem.
40848. Direkt marketing kampányok és promóciók során nyújtott adatok. A marketingakciók során érdeklődést mutató ügyfelek elérhetőségei.
40849. Banki álláspályázatra beküldött önéletrajzok, amennyiben a pályázó előzetesen hozzájárult annak fél évig történő megőrzéséhez.
40851. Tőkepiaci ügyfelek adatai. Tőkepiaci kereskedelmi szolgáltatás nyújtása.
40852. Nem természetes személyek képviseletére jogosult természetes személyek adatai. Ügyfélszerződések teljesítése.
40854. Hitelezés szolgáltatás.
40855. Bankkártya igényléshez, használathoz kapcsolt adatok. Bankkártya szolgáltatás.
40856. Hungária Biztosító részére átadott személyes adatok, a bankkártyákhoz kapcsolódó biztosításokhoz. MasterCard Businnes kártyához kapcsolódó utasbiztosítások adatai.
40857. Forint és deviza számlavezetéshez kapcsolódó adatok. Számlavezetés szolgáltatás.
40861. Hangrögzítések: befektetési szolgáltatás, bankkártya, ügyfélszolgálat. Az ügyfelek és a bank dolgozói között elhangzott telefonbeszélgetések rögzítése.
40862. Pénzmosással kapcsolatos adatok. A pénzmosás megelőzéséről és a terrorizmus finanszírozás megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Tv. (Pmt.) alapján kötelezően rögzített adatok.


NAIH-65966/2013. Direkt marketing hírlevélre feliratkozók adatbázisa.
NAIH-70566/2013. Résztvevők adatai direkt marketing valamint piackutatási célokra.

Impresszum

 • Cégnév: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 • Vezérigazgató: Szabó Levente
 • Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
 • Telefon: (+36-1) 225-4200
 • Fax: (+36-1) 225-4277
 • Elektronikus úton (http://www.takarekbank.hu/takarekbank/hu/egyeb/ugyfelszolgalatespanaszkezeles.html)
 • Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041206.
 • Adószám: 10241662-4-44.
 • Közösségi adószám: HU 17781365
 • Statisztikai számjel: 10241662-6419-114-01
 • SWIFT (BIC) kód: TAKBHUHB
 • MNB számlaszám: 19017004-00201153
 • IBAN:
 • HU46 1901 7004 0020 1153 0000 0000 (MNB)
 • HU55 1150 0016 0000 0017 0000 0000 (Takarékbank)
 • GIRO kód: 115

A szolgáltató hatósági engedélyezési adatai:

 • Pénzügyi tevékenység hatósági engedély szám: 976/1997/F. számú ÁPTF határozat (1997. november 26.)
 • 1183/1996. számú MNB határozat (1996. december 31.)
 • Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történő vagyonkezelés és magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelés engedélyszám: PSZÁF I-787/2003. (2003. június 5.)
 • Befektetési tevékenység: a Felügyelet a III/41.086/2002. számú 2002. március 5. napján kelt, valamint az EN-III/M-608/2009. számú 2009. július 31. napján kelt határozatával befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások végzését engedélyezte. A Felügyelet III/41.086-2/2002. számú, 2002. december 13-án kelt határozatával értékpapír kölcsönzés végzését engedélyezte.
 • Tőzsdetagság: BÉT Titkársága vezetőjének 49/2002. számú határozata (2002. április 2.)

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...