Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Deviza opciók

Általános információk

Általános információk

Deviza opciók

A deviza opció egyedi megállapodás két fél között, amely jogot biztosít az opció vevőjének adott devizaösszeg előre meghatározott árfolyamon és időben történő eladására/vételére. Az opció eladója kötelezettséget vállal a vevő felé az adott devizaösszeg meghatározott árfolyamon és időben történő vételére/eladására. Az ügylet megkötésekor az opció ellenértékeként a vevőnek prémiumot kell fizetni. Létezik európai és amerikai típusú opció. Az európai opció csak az opció lejáratakor érvényesíthető, az amerikai opció az opció időtartama alatt bármikor lehívható. Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. kizárólag európai opcióra jegyez árat. Deviza opciós üzlet a meghatározott minimális összeg (100.000 EUR vagy annak megfelelő más deviza) felett azokban a devizapárokban köthető, amelyekre az MTB árat tud jegyezni. Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bizonyos limiteket alkalmaz, illetve fedezetet kér az ügyféltől, a teljesítési kockázat fedezésére.
Az opciós üzletet az Ügyfél kérésének megfelelően az MTB mind a tőzsdén, mind a tőzsdén kívüli (OTC) piacon megkötheti.

Az MTB által a BÉT deviza opciókra (vonatkozó szerződés*) meghatározott letéti követelmény megegyezik a KELER KSZF Kft. „Általános Üzletszabályzata” alapján megadott, mindenkor hatályos, a BÉT Pénzügyi ügyletkör garanciarendszerében alapbiztosíték beállítási paraméterekként meghatározott mértékek kétszeresével.
A KELER KSZF Kft. leirata megtalálható a www.kelerkszf.hu honlapon a Szabályzatok/Leiratok/ Pénzügyi ügyletkör garanciarendszere leiratban.

A tőzsdén kívüli deviza opciók adásvételi (deviza margin) ügyletek** aktuális pénzügyi biztosíték igényei megtalálhatók a tőzsdén kívüli határidős deviza adásvételi (deviza margin) ügyletek pénzügyi biztosíték igényeit tartalmazó táblázatban (lásd a további dokumentumok táblázatot).

A tranzakció menete
Az Ügyfél számára az MTB üzletkötője telefonon árat jegyez. Ez az ár az MTB Zrt.-re és az ügyfélre nézve is kötelező érvényű, amennyiben az Ügyfél azt azonnal elfogadja, ellenkező esetben a jegyzett ár csak tájékoztató jellegű. A tranzakciót követően az MTB írásos értesítést küld a tranzakció részleteiről a keret-megállapodásban leírtak szerint. Az opciós ügyletek további részleteit, valamint a fedezettel, az elszámolással, teljesítéssel, illetve egyéb információkkal kapcsolatos részleteket a keretszerződés, és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata, illetve az annak mellékletét képező Termékkatalógus tartalmazza.

Üzletkötés feltétele attól függően, hogy milyen piacon kéri az Ügyfél a teljesítést:

„Számlaszerződés értékpapír-, és ügyfélszámla vezetésére” aláírása, illetve

*„Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabványosított származékos ügyleteire vonatkozó bizományosi keretszerződés” megkötése, valamint a kapcsolódó Kockázat-feltáró nyilatkozat aláírása,
vagy

** "Tőzsén kívüli opciós és határidős deviza adásvételi keretszerződés, nettósítási és pozíció lezáró nettósítási megállapodás" megkötése, valamint a kapcsolódó Kockázat-feltáró nyilatkozat aláírása.

 •   Vissza  
 •  

  Kapcsolat

  Kapcsolat

  Deviza opciók

  Üzleti órák:

  hétfőtől-péntekig: 8.00 - 16.30 óra között
   

  Telefonszámok:

  356-0440
  457-8980


  Az Ügyfél adhat ajánlatokat a Banknak üzleti órákon kívül is, de az esetleges üzleti órákon kívüli elérhetetlenség miatt keletkező károkért a Bank anyagi felelősségét kizárja.

  Email:

  treasury@tbank.hu

   

   

   
  További dokumentumok


  E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...