Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Közzétételek 2006

Közzétételek 2006

[2006.12.22.]

Megbízási szerződés a Drávamenti Takarékszövetkezettel

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a Drávamenti Takarékszövetkezettel (7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 57-59.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerint Megbízási szerződést kötött.

[2006.11.24.]

Befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettel (5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerint Megbízási szerződést kötött.

[2006.11.10.]

Befektetési szolgáltatás ügynöki szerződések módosítása.

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerinti ügynöke, a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7020 Dunaföldvár, Béke tér 5., 7100 Szekszárd, Kossuth tér 13-15., 7054 Tengelic, Kossuth u. 4., illetve a Környe és Vidéke Takarékszövetkezet 2800 Tatabánya, Dózsakert u. 5. és 2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 711. szám alatti kirendeltségein a Felügyelet a befektetési szolgáltatási tevékenység megkezdésének tényét nyilvántartásában rögzítette. Közzé teszi továbbá, hogy a Tpt. 5. § (1) bek. 103/b pontja szerinti ügynöke, a CE Broker Pénzügyi Tanácsadó Zrt-vel (1126 Budapest, Beck Ö. Fülöp u. 10.) korábban megkötött befektetési szolgáltatás ügynöki szerződést módosította.

[2006.09.21.]

Megbízási szerződés befektetési szolgáltatási tevékenység közvetítésére

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezettel (8380 Hévíz, Széchenyi u. 66.) és a Pannon Takarékszövetkezettel (2900 Komárom, Igmándi út 45.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerint Megbízási szerződést kötött.

[2006.09.04.]

Ügynöki szerződés az Eger és Környéke Takarékszövetkezettel

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére az Eger és Környéke Takarékszövetkezettel (3300 Eger, Széchenyi u. 18.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerint Megbízási szerződést kötött.

[2006.08.04.]

Új üzletkötő, befektetési tanácsadó

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bek. d) pontja alapján közzéteszi, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Hajdú Viktóriát, mint a Takarékbank Rt. üzletkötőjét, befektetési tanácsadóját nyilvántartásba vette.

[2006.05.18.]

Megbízási szerződés a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezettel

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezettel (8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 82.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerint Megbízási szerződést kötött.

[2006.05.03.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. 2006. évi rendes közgyűlésének határozatai

Tovább >>

- A közgyűlés ügyrendi határozatokat hozott: megválasztotta a levezető elnököt, megválasztotta a szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjét. - A közgyűlés az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentését, valamint a Takarékbank Rt. 2005. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, illetve a könyvvizsgálói jelentést együtt jóváhagyta. - A Társaság mérlegfőösszegét 268.107 MFt-ban, adózás előtti eredményét 1.304 MFt-ban állapította meg. A társasági adó megfizetése után fennmaradó adózott eredmény 987 MFt. Az adózott eredmény 10%-a általános tartalékba, 582 MFt eredménytartalékba kerül átvezetésre, a fennmaradó összesen 306 MFt a Társaság részvényeseinek - részvényeik névértékének arányában - osztalékként kerül kifizetésre. Az egy részvényre jutó osztalék összege 300 Ft, azaz a részvény névértékének 15%-a. - A Társaság az osztalékot azt követően fizeti ki, hogy a részvényesek részvényeiket a Társaságnál letétbe helyezték, továbbá az osztalék beszedésére és az azzal összefüggő tevékenységek elvégzésére megbízást adtak a Társaságnak, megjelölve azt a számlaszámot, amelyre az osztalék átutalását kérik. - A közgyűlés a Társaság konszolidált beszámolóját jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 269.696 MFt-ban, a konszolidációs kör számított mérleg szerint eredményét 592 MFt-ban állapította meg. - A közgyűlés a Takarékbank Rt. 2006. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét elfogadta. A közgyűlés egyben felhatalmazta az igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően szükség szerint módosítsa. - A közgyűlés a társaság alapító okiratának módosítását, valamint a társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának ügyrendjét elfogadta. A közgyűlés Tamás Gábor Zoltánt a társaság igazgatósága tagjává választotta. A megválasztott új igazgatósági tag megbízatása a 2007. naptári év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2007. május 31-ig tart. A határozat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az új igazgatósági tag megválasztása tekintetében kiadott engedélyének a Társasághoz történő megérkezése napján lép hatályba. - A közgyűlés a Takarékbank Rt. könyvvizsgáló cégének a 2006. esztendőre az Ernst & Young könyvszakértő céget, vezető könyvvizsgálónak a cég igazgatóját, Hergovits Mariannt választotta meg. A közgyűlés az Ernst & Young Kft. 2006. évi könyvvizsgálatra vonatkozó díját a magyar szabályok szerinti banki és konszolidált, illetve a nemzetközi szabványok szerinti konszolidált beszámolót illetően évi 19.250 eFt + ÁFA, azaz tizenkilencmillió-kettőszázötvenezer forint+ÁFA összegben állapította meg. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. felhívja ügyfelei figyelmét arra, hogy a társaság auditált éves beszámolója teljes egészében az ügyfélszolgálati irodájában (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) tekinthető meg.

[2006.04.20.]

Tájékoztató új üzletkötő nyilvántartásba vételéről

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bek. d) pontja alapján közzéteszi, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Dézsi Tamást, mint a Takarékbank Rt. üzletkötőjét, befektetési tanácsadóját nyilvántartásba vette.

[2006.04.05.]

Közgyűlést tart a Takarékbank Rt.

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) igazgatósága közzéteszi, hogy a társaság 2006. évi rendes közgyűlésére 2006. április 27-én 14.00 órai kez-dettel kerül sor. (A határozatképtelenség esetén tartandó második közgyűlés 2006. április 27. napján a meghirdetettel azonos helyszínen, 15.00 órai kezdettel kerül megrendezésre.) Helyszín: Hotel Agro (Budapest XII., Normafa utca 54.)

[2006.03.28.]

Ügynöki szerződés a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettel

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettel (9155 Lébény, Fő út 85.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerint Megbízási szerződést kötött.

[2006.03.22.]

Módosult a Takarékbank Rt. befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Társaság befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatának, és az üzletszabályzat mellékletét képező egyes mintaszerződéseknek módosítását az E-III/206/2006. számú határozatával jóváhagyta. A módosított üzletszabályzat 2006. április 7. napján lép hatályba.

[2006.03.20.]

A Takarékbank Rt. új üzletkötőjének nyilvántartásba vétele

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bek. d) pontja alapján közzéteszi, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Szabó Pétert, mint a Takarékbank Rt. üzletkötőjét, befektetési tanácsadóját nyilvántartásba vette.

[2006.03.03.]

Megbízási szerződés a BCSC Trust Kft-vel

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a BCSC Trust Kft-vel (1071 Budapest, Városligeti fasor 31. 1. em. 6.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/b pontja szerint Megbízási szerződést kötött.


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...