Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Közzétételek 2010

Közzétételek 2010

[2010.12.15.]

Megbízási szerződés megkötése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Gyulai Takarékszövetkezettel (5711 Gyula, Széchenyi u. 53.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően Megbízási Szerződést kötött.

[2010.12.15.]

Megbízási szerződések módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Bak és Vidéke Takarékszövetkezettel (8945 Bak, Széchenyi tér 2.), a Duna Takarékszövetkezettel (2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 11.), a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezettel (8380 Hévíz, Széchenyi u. 66.) és a Szigetvári Takarékszövetkezettel (7900 Szigetvár, József Atilla u. 19.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2010.11.30.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása ("B" sorozatú kötvények bejegyzése)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. november 25. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/489) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2010.11.23.]

Ügynöki szerződések módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Környe-Bokod Takarékszövetkezettel (2851 Környe, Alkotmány u.14.), a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezettel (7020 Dunaföldvár, Fehérvári út 4.), a Kinizsi Bank Zrt-vel (8200 Veszprém, Óváros tér 22.) és az Eger és Környéke Takarékszövetkezettel (3300 Eger, Széchenyi u. 18.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2010.11.23.]

Ügynöki szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg. 01-10-041206) közzéteszi, hogy közte és az IER Brókerház Kft. (3526 Miskolc, Arany János tér 1.; Cg.05-09-015010) között 2010. március 1-jén kelt „Megbízási szerződés befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenységre” c. megállapodást 2010. november 19-én módosította.

[2010.11.16.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok módosítása (cégjegyzők)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. november 16. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/487) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a csatolt melléklet szerint módosította.

[2010.11.12.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok módosítása (kötvényátalakítás)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. november 9. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/485) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2010.11.10.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. november 9. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/484) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2010.09.23.]

Ügynöki szerződés megkötése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Borsod Takarék Takarékszövetkezettel (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37.) és a Turai Takarékszövetkezettel (2194 Tura, Bartók tér 21.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően Megbízási Szerződést kötött.

[2010.09.23.]

Ügynöki szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Fókusz Takarékszövetkezettel (6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2010.09.03.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, bejelenti, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. szeptember 2. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/471) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a csatolt melléklet szerint módosította.

[2010.09.01.]

Tulajdonosok tájékoztatása a kötvényátalakításról

Tovább >>

Tisztelt Kötvénytulajdonosaink!
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Igazgatósága a Közgyűlés korábbi felhatalmazó határozata alapján 2008. szeptember 4. napján meghozott III/14/2008. számú határozatával döntött 115.000 darab egyenként 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, kamatozó, „A” sorozatú átváltoztatható kötvény névértéken, zárt körben, a Társaság tulajdonosai közül a minősített befektetőnek minősülő részvényesek részére történő kibocsátásáról.

Tájékoztatjuk Tisztelt Kötvénytulajdonosokat, hogy a kötvények átalakítására a kötvény futamidejének (2008. október 8 - 2015. október 7.) 24. hónapjában, azaz 2010. szeptember 8. és 2010. október 8. között van lehetőség. 1 db 10.000,- Ft, névértékű kötvény 1 db 2.000,- Ft forint névértékű törzsrészvényre alakítható át. Az átalakításhoz Társaságunk Igazgatóságához intézett írásbeli nyilatkozatot 2010. október 8. 12 óráig kell megküldeni Társaságunk Titkárságának, valamint eddig az időpontig kell az átalakítani kívánt kötvényeket a Takarékbank Zrt. 74/M00000 számú értékpapírszámlájára transzferálni. Amennyiben a Tisztelt Kötvénytulajdonos kötvényeit a Takarékbank Zrt.-nél vezetett számlán tartja, úgy a kötvények transzferálásáról nem kell gondoskodnia.

Az átalakításra irányuló bejelentések alapján Társaságunk Igazgatósága a futamidő 24. hónapját, azaz a 2010. október 9. napját követő 30 napon belül határoz az átalakítási igényeknek megfelelő darabszámú törzsrészvény kibocsátásáról, és annak megfelelően a Társaság alaptőkéjének felemeléséről, valamint az Alapszabály megfelelő módosításáról.

Amennyiben a Tisztelt Kötvénytulajdonos kötvényeit nem váltja át részvénnyé, úgy az átváltoztatható kötvények futamidejének lejáratakor, azaz 2015. október 7. napján egy összegben jogosult a tulajdonában lévő átváltoztatható kötvények névértékének megfelelő összegre.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. az átváltoztatható kötvények átalakítása vonatkozó határidőkről és előírásokról a 2010. augusztus 25. napján keltezett levélben tájékoztatta a Tisztelt Kötvénytulajdonosokat.

Kérjük a Tisztelt Kötvénytulajdonosokat, amennyiben kötvényeik átalakításáról döntenek, úgy a 2010. augusztus 25. napján megküldött tájékoztató levélhez csatolt nyilatkozatot és megbízást megfelelően kitöltve, cégszerűen aláírva legkésőbb 2010. október 8. napján 12 óráig, ajánlott küldeményként juttassák el a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Titkárságára (1122 Budapest, Pethényi köz 10.).

Budapest, 2010. szeptember 1.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

[2010.08.31.]

Takarékbank Zrt. 2010. első féléves jelentése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM számú rendeletre, csatolt pdf fájlban teszi közzé a Társaság 2010. első féléves jelentését.

[2010.08.04.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. július 21. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/467) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a csatolt melléklet szerint módosította.

[2010.07.23.]

Ügynöki szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Capital Bankár Zrt-vel (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.III/14.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2010.07.12.]

Ügynöki szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg. 01-10-041206) közzéteszi, hogy közte és az IER Brókerház Kft (3526 Miskolc, Arany János tér 1., Cg.05-09-015010) között 2010. március 1-jén kelt „Megbízási szerződés befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenységre” c. megállapodást 2010. július 12–én módosította.

[2010.07.05.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. július 5. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/465) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2010.07.02.]

Ügynöki szerződés megszűnése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) közzéteszi, hogy a Jógazda Takarékszövetkezettel (3895 Gönc, Kossuth Lajos út 44., Cg.: 01-02-053996), megbízásos devizaszámla-vezetés és valutaforgalmazási tevékenységre kötött Megbízási Szerződés 2010. június 30. napján megszűnt.

[2010.07.02.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, bejelenti, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. július 1. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/464) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a csatolt melléklet  szerint módosította.

[2010.07.01.]

Ügynöki szerződés megkötése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezettel (4465 Rakamaz, Szent István út 25.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően Megbízási Szerződést kötött.

[2010.07.01.]

Ügynöki szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Sajóvölgye Takarékszövetkezettel (3700 Kazincbarcika, Egressy B. u. 39.), a Duna Takarékszövetkezettel (2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky Endre u.11.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2010.05.27.]

Közlemény a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátott, nyomdai úton előállított részvények dematerializálásáról

Tovább >>

Közlemény

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. cégjegyzékszám: 01-10-041206) 2010. április 29. napján hozott 9/2010. számú határozatával a kibocsátott részvények dematerializált formában történő átalakításáról döntött. A részvény átalakítás megkezdésének időpontja: 2010. május 28. A részvények benyújtásának határideje: 2010. július 29. 12 óra. A részvények benyújtásának helye: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Titkársága, 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Felhívjuk a tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a részvények benyújtásával egyidejűleg kötelesek megjelölni azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek, ennek hiányában úgy tekintjük, mint aki a benyújtást elmulasztotta. A központi értéktárnál letétként elhelyezett részvények benyújtottnak tekintendők, ha a részvények tulajdonosa értékpapír-számlával rendelkezik. A be nem nyújtott, nyomdai úton előállított részvény helyébe lépő dematerializált részvények tulajdonjoga a nyomdai úton előállított részvény utolsó tulajdonosát illeti meg. A részvény-átalakítás időpontja: 2010. július 30.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kibocsátó a nyomdai úton előállított részvényeket az átalakítás napjával érvénytelenné nyilvánítja és az átalakításra érvényesen be nem nyújtott, átalakított részvényeket értékesíti.
Az értékesítés szabályai: a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a részvény-átalakítás időpontját követő 60 napon belül a bank részvénykönyvébe a részvény-átalakítás időpontjában bejegyzett tulajdonosainak ajánlja fel ajánlott levélben megvételre az átalakított részvényeket. Amennyiben az átalakított részvények a részvény-átalakítás időpontját követő 120 napon belül a tulajdonosok számára nem kerülnek értékesítésre a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. az Alapszabályában a hirdetmények közzétételére meghatározott módon nyilvános értékesítésre ajánlja fel az átalakított részvényeket. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Alapszabályának az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseit a tulajdonosok felé történő értékesítésre való felajánlás és a nyilvános értékesítés során is megfelelően alkalmazni kell. Az értékesítés eredménytelensége esetén Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésén az alaptőkéjét leszállítja.

Az érvénytelenné nyilvánított részvény tulajdonosa követelheti a dematerializált formában előállított részvény kiadását, vagy ha az értékesítés már megtörtént, a dematerializált formában előállított részvény ellenértékét.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

[2010.05.14.]

Kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatal 2009

Tovább >>
[2010.05.06.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. május 3. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/457) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2010.05.04.]

Megbízási szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezettel (8700 Marcali, Rákóczi u.16.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2010.04.30.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2010. évi rendes közgyűlésének határozatai

Tovább >>

- A közgyűlés ügyrendi határozatokat hozott: megválasztotta a levezető elnököt, megválasztotta a szavazatszámlálót, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjét. 1-5/2010)

- A közgyűlés az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentését, valamint a Takarékbank Zrt. 2009. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, illetve a könyvvizsgálói jelentést együtt jóváhagyta. A Társaság mérlegfőösszegét 379 milliárd 517 millió Ft-ban, adózás előtti eredményét 1 milliárd 738 millió Ft-ban, adózott eredményét 1 milliárd 479 millió Ft-ban állapította meg. Az adózott eredmény 10%-a, azaz 148 millió forint általános tartalékba, továbbá 279 millió forint eredménytartalékba kerül. A fennmaradó 1 milliárd 52 millió 29 ezer 265 forint a társaság részvényeseinek – részvényeik arányában – osztalékként kerül kifizetésre. Az egy részvényre jutó osztalék összege 889 Ft, azaz a részvény névértékének 44,45%-a. A Társaság az osztalékot azt követően fizeti ki, hogy a részvényesek részvényeiket a Társaságnál letétbe helyezték, továbbá az osztalék beszedésére és az azzal összefüggő tevékenységek elvégzésére megbízást adtak a Társaságnak megjelölve azt a számlaszámot, amelyre az osztalék átutalását kérik. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 380 milliárd 730 millió forintban, a konszolidációs kör számított mérleg szerint eredményét 298 millió forintban állapította meg. A 2009. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt megadta. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolta, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak. (6/1-7/2010.)

- A Közgyűlés a Takarékbank Zrt. 2010. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét elfogadta. A közgyűlés egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően – a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - szükség szerint módosítsa. (7/2010.)

- A közgyűlés a Takarékbank Zrt. 4 éves stratégiai tervét elfogadta. (8/2010)

- A közgyűlés Takarékbank Zrt. nyomdai úton előállított részvényei dematerializált részvényekké történő átalakítását, és ezzel összefüggésben a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. (9/2010.)

- A közgyűlés a Társaság új alapszabályát, az igazgatóság és a felügyelőbizottság ügyrendjét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta. (10-12/2010.)

- A közgyűlés Brezina Szabolcsot, dr. Forrai Istvánt, Szabó Leventét a Társaság igazgatósága tagjává, Thomas Bümsent a Társaság igazgatósága tagjává, ezen belül az igazgatóság elnökhelyettesének, Csicsáky Pétert, azigazgatóság tagjának, ezen belül az igazgatóság elnökének - aki egyben a Társaság vezérigazgatója – megválasztotta. A megválasztott új igazgatósági tagok megbízatása a 2014. naptári év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig tart. (13-17/2010.)

- A közgyűlés Bede Józsefet, Éliás Csabát, Hans-Theo Macke-t, dr. Hunya Miklóst, Klaus Bollmannt, Kriston Nándort, Kultné Mátyás Ritát, Reinhard Freese-t és Unger Györgyöt a Társaság felügyelőbizottsága tagjává megválasztották, a közgyűlés naptól számított negyedik naptári év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig. (18-27/2010.)

- A közgyűlés a Takarékbank Zrt. könyvvizsgáló cégének a 2010. esztendőre az Ernst & Young könyvszakértő céget, vezető könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (audit partner) választotta meg. A közgyűlés az Ernst & Young Kft. 2010. évi könyvvizsgálatra vonatkozó díját a magyar szabályok szerinti banki és konszolidált, illetve a nemzetközi szabványok szerinti konszolidált beszámolót illetően évi 20 millió 800 ezer forint +ÁFA összegben állapította meg. (28/2010.)

- A közgyűlés a Társaság közgyűlése 2008/14/2. számú határozatának 8. pontjában meghatározott „3 havi BUBOR + 1-1,5% kamatfelár [igazgatóság döntéstől függően]” kamatmértéket „3 havi BUBOR + legalább 1,5% kamatfelár [igazgatóság döntéstől függően]” kamatmértékre módosítja. A közgyűlés 2008/14/2. számú határozatának jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal és formában maradnak hatályban. (29/2010.)

[2010.04.01.]

Megbízási szerződés felmondási idejének módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg. 01-10-041206) közzéteszi, hogy közte és a CE Bróker Zrt (1126 Budapest, Beck Fülöp u.10.; Cg.01-10-045187) között 2009. szeptember 28. napján kelt és a CE Bróker részére ugyanezen napon kézbesített, a „Megbízási szerződés befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenységre” c. megállapodást felmondó nyilatkozatában foglalt felmondási időt 2010. május 15. napjára módosította.

[2010.04.01.]

Megbízási szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Kis-Rába menti Takarékszövetkezettel (9343 Beled, Rákóczi u. 131.), a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel (9224 Rajka, Kossuth L. u.37/A), a Kinizsi Bank Zrt-vel (8200 Veszprém, Óváros tér 22.) és a Pannon Takarékszövetkezettel (2900 Komárom, Igmándi u.45.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2010.03.17.]

Megbízási szerződés megkötése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Tiszavasvári Takarékszövetkezettel (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően Megbízási Szerződést kötött.

[2010.03.17.]

Megbízási szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Polgári Takarékszövetkezettel (4090 Polgár, Hősök útja 8.) és a Capital Bankár Magyarország Zrt.-vel (5700 Gyula, Nagyváradi út 54. III.14.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2010.03.05.]

Ügynöki szerződés megkötése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére az IER Brókerház Kft.–vel (3526 Miskolc, Arany János tér 1.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően Megbízási Szerződést kötött.

[2010.03.05.]

Ügynöki szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettel (9155 Lébény, Fő u. 85.), a Mohácsi Takarék Bank Zrt.-vel (7700 Mohács, Dózsa György u. 31.) és a Capital Bankár Magyarország Zrt.-vel (5700 Gyula, Nagyváradi út 54. III.14.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2010.02.17.]

Ügynöki szerződés felmondása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy az MTB és a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet (2694 Magyarnándor, Fő út 36.) között 2008. június 30. napján létrejött, Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő akviráló függő ügynöki tevékenység végzésére vonatkozó a - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően megkötött Megbízási szerződés 2010. március 05-i hatállyal felmondásra került.

[2010.02.17.]

Ügynöki szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezettel (7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2010.02.09.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzé teszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. február 5. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/452) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2010.01.28.]

Ügynöki szerződések módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel (9224 Rajka, Kossuth L. u. 37/A), a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettel (4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8.), a Sajóvölgye Takarékszövetkezettel (3700 Kazincbarcika, Egressy B. u. 39.) és a Szabolcs Takarékszövetkezettel (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2010.01.28.]

Ügynöki szerződés megkötése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezettel (3561 Felsőzsolca, Kassai út 28.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően Megbízási Szerződést kötött.

[2010.01.04.]

Takarékbank Zrt. tulajdonosai (2009. december 31.)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-041260) a Bszt. 123. § (1) bek. értelmében, az alábbiak szerint teszi közzé részvényesei nevét, illetve tulajdonosi és (az ezzel megegyező mértékű) szavazati hányadukat: 138 hazai hitelintézet összesen: 58,064%, DZ BANK AG: 37,029%; egyéb (5% alatti) tulajdonos összesen: 4,907%.
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a teljes tulajdonosi lista székhelyén, az ügyfelek részére nyitva álló ügyféltérben tekinthető meg.

[2010.01.04.]

Cégjegyzékban nyilvántartott adatok módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. január 4. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/448) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...