Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Jogszabályban előírt közzétételek - 2012

Jogszabályban előírt közzétételek - 2012

[2012.12.14.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2012. december 13. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2012. december 13. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

Tovább >>

- A közgyűlés ügyrendi határozatokat hozott: megválasztotta a levezető elnököt, megválasztotta a szavazatszámlálót, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjét.
(1-5/R2/2012)

- A közgyűlés - az elsőbbségi részvényesek erre vonatkozó döntését követően - Baranyay Lászlót és Urbán Zoltánt a Társaság felügyelőbizottsága tagjává megválasztotta. A megválasztott új felügyelőbizottsági tagok megbízatása a 2014. naptári év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig tart - (6/1-2/R2/2012. és 7/1-2/R2/2012.)

[2012.12.14.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára - bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2012. december 10. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/570) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2012.11.29.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2012. november 27. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/568) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2012.11.28.]

Takarékbank Zrt rendkívüli közgyűlésének összehívása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Igazgatósága közzéteszi, hogy

Tovább >>

2012. december 13-án, 15 órai kezdettel a Marriott Budapest Hotel (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 4.) konferenciatermében rendkívüli közgyűlést tart. (A határozatképtelenség esetén tartandó második közgyűlés 2012. december 13. napján, a meghirdetettel azonos helyszínen, 16 órai kezdettel kerül megrendezésre.)
A közgyűlés napirendje: 1. Felügyelőbizottsági tagok visszahívása, új felügyelőbizottsági tagok választása;
2. Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása; 3. Egyebek
 

[2012.11.28.]

Tőkeemelés

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása alaptőke megemelésről

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: 01-10-041260, Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság) hivatkozással a Tpt. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet előírásaira, közzéteszi, hogy a Társaság által 2010. évben zárt körben kibocsátott „B” sorozatú átváltoztatható kötvények átváltoztatására vonatkozóan határidőben benyújtott igények alapján, a benyújtott kötvények törzsrészvényekké történő átváltoztatására tekintettel a Társaság igazgatósága – mint a Társaság legfőbb szerve helyett eljáró, döntésre jogosult szerv – által 2012. november 27. napján hozott határozat értelmében 85.382 db, azaz Nyolcvanötezer-háromszáznyolcvankettő darab névre szóló, egyenként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint névértékű törzsrészvény kibocsátásával a Társaság alaptőkéje 2012. november 27. napjával 170.764.000,- Ft-tal, azaz Egyszázhetvenmillió-hétszázhatvannégyezer forinttal került megemelésre, mellyel a Társaság alaptőkéje 2.734.718.000,- Ft-ra, azaz Kettőmilliárd-hétszázharmincnégymillió-hétszáztizennyolcezer forintra nőtt.

Budapest, 2012. november 28.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

[2012.11.26.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy

Tovább >>

a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezettel (2112 Veresegyház, Fő út 53.), a Főnix Takarékszövetkezettel (4025 Debrecen, Petőfi tér 6.) és a Fókusz Takarékszövetkezettel (6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a.) – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését 2012. november 26-án módosította, 2012. december 12-i hatállyal.

[2012.11.22.]

FB tagok lemondása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206) bejelenti, hogy

Tovább >>

Hans-Theo Macke úr és Reinhard Freese úr lemondott a bank Felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről.

[2012.11.21.]

Jegyzés lezárása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az általa nyilvános forgalomba hozatal útján kibocsátott

Tovább >>

„Kötvény Kibocsátási Program 2012/2013” Kötvényprogram keretében kibocsátott
Takarék Invest Rájátszás 2014/05 kötvény
(ISIN kód: HU0000351341)

jegyzési eljárás keretében történő nyilvános forgalomba hozatalát a mai nappal (2012. november 21., 17 óra 00 perc) lezárja. A jegyzési időszakban – a jegyzés lezárásáig – leadott (és érvényes) valamennyi jegyzési igény elfogadásra került.

A 2012. november 27-i értéknappal a „Kötvény Kibocsátási Program 2012/2013” Kötvényprogram keretében kibocsátandó Takarék Invest Rájátszás 2014/05 kötvény össznévértéke: 859,740,000 forint.

[2012.11.15.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásokról

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásokról

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-041260) hivatkozással a Tpt. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra, közzéteszi, hogy a DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Platz der Republik 60265 Frankfurt am Main) a tulajdonában lévő a Takarékbank Zrt. által kibocsátott 493.001 darab részvényéből 493.000 darab részvény tulajdonjogát az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (székhely:1051 Budapest, Nádor u. 31.) részére átruházta.
Ennek megfelelően a Társaság tulajdonosi szerkezete 2012. november 14. napjától az alábbiak szerint változott:

132 hazai hitelintézet összesen: 56,571%
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 38,456%
Egyéb (5% alatti) tulajdonos összesen: 4,973%

[2012.10.30.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy

Tovább >>

a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére az ALBA Takarékszövetkezettel (8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály út 2.) és a Pannon Takarék Bank Zrt.-vel (Komárom, Igmándi u.45.) – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését 2012. október 30-án módosította, 2012. november 14-i hatállyal.

[2012.10.24.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzéteszi, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2012. október 16. napján kiadott végzéseivel (Cg. 01-10-041206/566) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2012.09.20.]

Megbízási szerződések módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy

Tovább >>

a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettel (4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8.) és a Tiszavasvári Takarékszövetkezettel (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.) – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését 2012. szeptember 18-án módosította, 2012. október 03-i hatállyal.

[2012.09.17.]

A Takarékbank Zrt. 2012. szeptember 14-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. g) pontjára, közzéteszi, hogy a 2012. szeptember 14-én megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

Tovább >>

- A közgyűlés ügyrendi határozatokat hozott: megválasztotta a levezető elnököt, a közgyűlés szavazatszámlálóját, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjét. (1-5/R/2012. számú határozat)

- A közgyűlés, illetve a közgyűlésen jelen lévő elsőbbségi részvényesek, két külön szavazással a Társaság Alapszabályát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadták. (6/1-2/R/2012. számú határozat)

[2012.08.24.]

A Takarékbank Zrt. rendkívüli közgyűlésének összehívása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) igazgatósága közzéteszi, hogy a Társaság 2012. szeptember 14-én 14.00 órai kezdettel, a Holiday Inn Hotel konferenciatermében (2040 Budaörs, Agip u. 2.) rendkívüli közgyűlést tart. (A határozatképtelenség esetén tartandó második közgyűlés, 2012. szeptember 14. napján a meghirdetettel azonos helyszínen, 15.00 órai kezdettel kerül megtartásra.)

Tovább >>

A közgyűlés napirendje: 1. Javaslat a Takarékbank Zrt. Alapszabályának módosítására; 2. *Javaslat a DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. között létrejött, a Takarékbank Zrt. alaptőkéjének, több mint 38 %-át érintő részvény adásvételi szerződéshez kapcsolódó hozzájárulás megadására; 3. Egyebek
* Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a 2. napirendi pont megtárgyalására abban az esetben kerül sor, ha a közgyűlés az 1. napirendi pontként megtárgyalásra kerülő, az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztést nem fogadja el.

[2012.08.21.]

Személyi körben bekövetkezett változás

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. d) pontjára, közzéteszi, hogy a Bszt. 22-24. §-ban meghatározott személyi körben az alábbi változás történt:

Tovább >>

Thomas Bümsen (szül. hely, idő: Koblenz - Németország, 1967. március 24., an.: Renate Proff) vezérigazgató-helyettes munkaviszonya - ezzel összefüggésben a Társaságban betöltött igazgatósági tagsága - 2012. augusztus 15. napján megszűnt.

[2012.08.14.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy ...

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettel (4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8.), a Fókusz Takarékszövetkezettel (6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a.), a Zirci Takarékszövetkezettel (8420 Zirc, József A. u. 4.) és a Kinizsi Bank Zrt -vel (8200 Veszprém, Óváros tér 22.) – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését 2012. augusztus 15-én módosította, 2012. augusztus 30-i hatállyal.

[2012.07.23.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzéteszi, ...

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2012. július 11. napján kiadott végzéseivel (Cg. 01-10-041206/560) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2012.07.19.]

Tájékoztatás - 100%-os tulajdonszerzés a Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-ben

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-041206) a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A. § (6) bekezdése alapján, tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt ügyfeleket az alábbiakról:

Tovább >>

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-EN-I-1376/2012. számú határozatával engedélyezte a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. számára, hogy a Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg. 01-10-045163; korábbi neve 2012. június 29-ig: Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt., korábbi székhelye 2012. június 29-ig: 1053 Budapest, Szép u. 4.) pénzügyi vállalkozásban 50%-ot meghaladó, (100 %-os) közvetlen minősített befolyást szerezzen.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - a 2012. június 21-én lezárult engedélyezési eljárást követően - 2012. június 29-én a Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. valamennyi törzsrészvényét megszerezte, így a Társaságban 100%-os tulajdonosi részesedést szerzett.

[2012.07.09.]

Közzétételek

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2012. június 18. napján kiadott végzéseivel (Cg. 01-10-041206/555) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

 

[2012.06.27.]

Megbízási szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettel (4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8.), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezettel (7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.) és a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezettel (7020 Dunaföldvár, Fehérvári út 4.) – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését 2012. június 27-én módosította, 2012. július 13-i hatállyal.

 

[MTB Zrt. - 2012-06-27 00:00:00]
 

[2012.06.15.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2012. május 29. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/552) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

 

[MTB Zrt. - 2012-06-15 00:00:00]

 

[2012.06.12.]

Kockázatokkal, tőkemegfeleléssel és javadalmazási politikával kapcsolatos nyilvánosságra hozatal 2011

Tovább >>

A dokumentum itt tekinthető meg.

 

[MTB Zrt. - 2012-06-12 00:00:00]

 

[2012.06.01.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2012. évi rendes közgyűlésének határozatai

Tovább >>

- A közgyűlés ügyrendi határozatokat hozott: megválasztotta a levezető elnököt, a közgyűlés szavazatszámlálóját, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjét. (1-5/2012. számú határozat)


- A közgyűlés az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentését, valamint a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, illetve a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyta. A Társaság mérlegfőösszegét 369 milliárd 522 millió Ft-ban, adózás előtti eredményét 1 milliárd 60 millió Ft-ban, adózott eredményét 462 millió Ft-ban állapította meg. Az adózott eredmény 10%-a, azaz 46 millió forint általános tartalékba, továbbá 185 millió forint eredménytartalékba kerül átvezetésre. A fennmaradó összesen 231 millió forint a társaság részvényeseinek – részvényeik arányában – osztalékként kerül kifizetésre. Az egy részvényre jutó osztalék összege 180 Ft, azaz a részvény névértékének 9%-a. A Társaság az osztalékot azt követően fizeti ki, hogy a részvényesek az osztalék átutalására a Társaságnak megbízást adtak, megjelölve azt a számlaszámot, amelyre az osztalék átutalását kérik. A közgyűlés a Társaság konszolidált beszámolóját jóváhagyta, konszolidált mérlegfőösszeget 371 milliárd 78 millió forintban, a konszolidációs kör számított mérleg szerint eredményét 240 millió forintban állapította meg. A közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai részére a 2011. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt megadta. A közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak. (6/1-7/2012. számú határozat)

- A közgyűlés a Takarékbank Zrt. a Takarékbank Zrt. 2012. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét elfogadta. A közgyűlés egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően – a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - szükség szerint módosítsa(7/2012. számú határozat)

- A közgyűlés, illetve a közgyűlésen jelen lévő elsőbbségi részvényesek, két külön szavazással a Takarékbank Zrt. 4 éves stratégiai tervét, valamint a Stratégiai Projekt keretében megfogalmazott üzleti stratégiai irányokat elfogadták, egyben felkérték az Igazgatóságot, hogy a 10 éves integrációs üzleti stratégiában kidolgozott 16 integrációs alapelv 2012. májusi OTSZ Közgyűlés általi elfogadásának függvényében illetve a tulajdonosi szerkezetben bekövetkező lényeges változás esetén a banki stratégiai tervet vizsgálja felül, és azt a Közgyűlésnek nyújtsa be elfogadásra. (8/1-2/2012. számú határozat)

- A közgyűlés hozzájárult a Takarékbank Zrt.-nek az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alaphoz és az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséghez tagként történő csatlakozásához és támogatta, hogy az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap 2014. január 1-vel alakuljon át Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Rendszerré. (9/2012. számú határozat)

- A közgyűlés, illetve a közgyűlésen jelen lévő elsőbbségi részvényesek, két külön szavazással a Társaság Alapszabályát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadták. (10/1-2/2012. számú határozat)
- A közgyűlés a Társaság Igazgatósága ügyrendjét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta. (11/2012. számú határozat)

- A közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta. (12/2012. számú határozat)

- A közgyűlés elfogadva a könyvvizsgáló díjazását, a Társaság könyvvizsgáló cégének a 2012. esztendőre az Ernst & Young könyvszakértő céget, vezető könyvvizsgálónak Szilágyi Juditot (audit partner) választotta meg. (13/2012. számú határozat)


[MTB Zrt. - 2012-06-01 00:00:00]

 

[2012.05.31.]

Megbízási szerződés megkötése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő akviráló függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Sopbróker Kft.-vel (9400 Sopron, Felsőbüki Nagy Pál u. 30.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően 2012. május 29-én Megbízási Szerződést kötött, 2012. június 14-i hatállyal.

 

[MTB - 2012-05-31 00:00:00]
 

[2012.05.18.]

Megbízási szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Polgári Takarékszövetkezettel (4090 Polgár, Hősök útja 8.) – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

 

[MTB Zrt. - 2012-05-18 00:00:00]
 

[2012.05.14.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2012.évi rendes közgyűlésének összehívása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) igazgatósága közzéteszi, hogy a társaság 2012. május 30-án 14 órai kezdettel az Aquaworld Hotel (1044 Budapest, Íves út 16.) konferenciatermében tartja évi rendes közgyűlését. (A határozatképtelenség esetén tartandó második közgyűlés 2012. május 30. napján a meghirdetettel azonos helyszínen, 15 órai kezdettel kerül megtartásra.)

 

A közgyűlés napirendje: 1. Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentése a Takarékbank Zrt. 2011. évi üzleti tevékenységéről. Az igazgatóság javaslata az éves beszámoló elfogadására, ezen belül a mérleg megállapítására és az eredmény felosztására, továbbá a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és számukra a felmentvény megadása. A konszolidált éves beszámoló elfogadása. 2. A Takarékbank Zrt. 2012. évi üzletpolitikája és üzleti terve. 3. A Takarékbank Zrt. stratégiai terve. 4. Javaslat a Takarékbank Zrt.-nek az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alaphoz (OTIVA) és az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséghez (OTSZ) történő csatlakozására. 5. Javaslat a Takarékbank Zrt. Alapszabályának módosítására. 6. Javaslat az igazgatóság és a felügyelőbizottság ügyrendjének módosítására. 7. Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok visszahívása, új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok választása. 8. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása. 9. Egyebek

 

[MTB Zrt. - 2012-05-14 00:00:00]

 

[2012.04.24.]

Megbízási szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Capital Bankár Magyarország Nyrt-vel (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.) – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

 

[MTB Zrt. - 2012-04-24 00:00:00]
 

[2012.04.12.]

Megbízási szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1027 Budapest, Tölgyfa u.1-3.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezettel (7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.) – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

 

[MTB - 2012-04-12 00:00:00]

 

[2012.03.14.]

Megbízási szerződések módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1027 Budapest, Tölgyfa u.1-3.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Duna Takarékszövetkezettel (2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 11.), a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel (9224 Rajka, Kossuth Lajos u.37/A) és a Pátria Takarékszövetkezettel (2230 Gyömrő, Szent István út 28.) – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

 

[MTB Zrt. - 2012-03-14 00:00:00]

 

[2012.03.12.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2012. március 6. napján kiadott végzéseivel (Cg. 01-10-041206/546; Cg. 01-10-041206/547) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a mellékletek szerint módosította.

 

[MTB Zrt. - 2012-03-12 00:00:00]
 

[2012.02.29.]

Közzétételi helyeink

Tovább >>

„Közzétételi helyeink

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bek. l) pontjára, közzéteszi, hogy a Bszt.-ben meghatározott közzétételi, nyilvánosságra hozatali kötelezettségek teljesítésére szolgáló közzétételi helyei a www.takarekbank.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapok.”

 

[MTB Zrt. - 2012-02-29 00:00:00]

 

[2012.02.29.]

Engedélyezett tevékenység megkezdése

Tovább >>

„Engedélyezett tevékenység megkezdése

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bek. a) pontjára, közzéteszi, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által EN-III/M-608/2009. engedélyezési számon engedélyezett befektetési elemzés, pénzügyi elemzés, mint a Bszt. 5.§ (2) bekezdésének f) pontjában szerepelő kiegészítő szolgáltatás nyújtását 2009. szeptember 1. napján kezdte meg.”

 

[MTB Zrt. - 2012-02-29 00:00:00]

 

[2012.02.20.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzéteszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2012. február 1. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/541) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

 

[MTB Zrt. - 2012-02-20 00:00:00]

 

[2012.01.27.]

Megbízási szerződés módosulása egyesülés miatt (Pátria Tksz.)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1027 Budapest, Tölgyfa u.1-3.) közzéteszi, hogy a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet (2230 Gyömrő, Szent István u. 28.), a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.), valamint a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet (2119 Pécel, Kovács u. 2.) 2011.12.31-vel Pátria Takarékszövetkezet néven történő egyesüléséből adódóan, a Pátria Takarékszövetkezettel (2230 Gyömrő, Szent István u. 28.) befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően Megbízási Szerződést kötött 2012.02.13-i hatállyal. Ezzel egyidejűleg a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1027 Budapest, Tölgyfa u.1-3.) és a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet (2230 Gyömrő, Szent István u. 28.), a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.), valamint a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet (2119 Pécel, Kovács u. 2.) között lévő befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére vonatkozó Megbízási szerződések hatályukat vesztik.

[2012.01.27.]

Megbízási szerződés felmondása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1027 Budapest, Tölgyfa u.1-3. ) közzéteszi, hogy az MTB Zrt. és a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet (2021 Biatorbágy, Baross G. u. 5.) között 2008. június 30. napján létrejött, Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység végzésére vonatkozó a - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően megkötött Megbízási szerződés 2012. február 13-i hatállyal felmondásra került.

[2012.01.05.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása tulajdonosairól - 2011. december 31.

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.); Cg.: 01-10-041260) a Bszt. 123. § (1) bek. értelmében, az alábbiak szerint teszi közzé részvényesei nevét, illetve tulajdonosi és (az ezzel megegyező mértékű) szavazati hányadukat: 130 hazai hitelintézet összesen: 56,57%, DZ BANK AG: 38,46%; egyéb (5% alatti) tulajdonos összesen: 4,97%.


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...