Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

A Magyar Posta Befektetési Zrt. Ügyfelei részére az állomány-átruházással kapcsolatos fontos tudnivalók

Tájékoztató

Tájékoztató

A Magyar Posta Befektetési Zrt. Ügyfelei részére az állomány-átruházással kapcsolatos fontos tudnivalók

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt leendő Ügyfeleinket, hogy a Magyar Posta Befektetési Zrt. ( továbbiakban: MPBSZ Zrt.) a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az ügyfelek számára vezetett ügyfél- és értékpapírszámla állományát 2019. október 21. napján ( továbbiakban: az állomány-átruházás napja) állomány-átruházás keretében átadja az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely:1122 Budapest, Pethényi köz 10; cégjegyzékszám: 01-10-041206; rövid név: MTB Zrt.) kezelésébe.

Amennyiben Ön az MTB Zrt. Üzletszabályzatát nem utasítja el, akkor 2019. október 22-től Ön az MTB Zrt. ügyfelévé válik, így a továbbiakban értékpapírszámlájával kapcsolatos ügyeit az MTB Zrt. közvetítői fiókjaiban intézheti, melyek elérhetőségéről a www.takarekcsoport.hu weboldalon tájékozódhat.

A legfontosabb tudnivalók:

 • Az MPBSZ Zrt-nél a postahelyi/elektronikus ügyintézésre utoljára 2019. október 17-én van lehetősége,
 • 2019. október 18-án, 19-én és 21-én az MPBSZ Zrt. szolgáltatási és elszámolási szünnapot tart így az ügyfélfogadás szünetel, ezért a számlája javára érkező átutalási és értékpapír transzfer megbízások csak akkor kerülnek jóváírásra, amennyiben azok legkésőbb 2019. október 17. napján 19 óráig beérkeznek az MPBSZ Zrt.-hez. Az ezt követően beérkező megbízások visszautasításra kerülnek.
 • 2019. október 21-én az MTB Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenysége vonatkozásában az ügyfélfogadás szünetel, mert ezen a napon az Ön ügyfél- és értékpapírszámlája és az ezen található pénz- és pénzügyi eszközök átkerülnek a MTB Zrt. kezelésébe
 • 2019. október 22-től már kizárólag az MTB Zrt. közvetítőjeként eljáró Takarék Csoport több, mint 700 fiókjában rendelkezhetnek, intézhetik a kapcsolódó pénzügyeiket!
 • Az MTB Zrt.-hez átkerülő ügyfél- és értékpapírszámlára, és az ezen található pénz- és pénzügyi eszközökre a mindenkor hatályos MTB Zrt. Befektetés szolgáltatási tevékenységre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és mellékletei vonatkoznak. Az MTB Zrt. Üzletszabályzata a www.takarekcsoport.hu, vagy a www.mtb.hu weboldalon érhető el.
 • Az állomány-átruházás teljeskörű, így minden olyan ügyfél átkerül az MTB Zrt. kezelésébe, aki vagy amely az MTB Zrt. személyének vagy Üzletszabályzatának elutasításáról a fent megjelölt határidőn belül érvényesen nem rendelkezik.
 • Az MPBSZ Zrt.-nél vezetett ügyfél- és értékpapírszámla száma az állomány átruházással megszűnik, az új számlaszámokról az állomány átruházást követően haladéktalanul értesítést küldünk.
 • MNB honlapján felhasználható értékpapír- és ügyfélszámla belépési azonosító:
  • Ha még nem rendelkezik azonosítóval („Új MTB Ügyfél”), úgy az állomány-átruházás napját követően az MTB Zrt. haladéktalanuk megküldi Önnek az új ügyfél- és értékpapírszámla számo(ka)t, továbbá az MNB honlapján felhasználható értékpapír- és ügyfélszámla belépési azonosítót.
  • Ha már rendelkezik („Meglévő MTB Ügyfél”), úgy az állomány-átruházás napján az MPBSZ Zrt.-től átadásra kerülő pénz- és pénzügyi eszköz állomány az MTB Zrt.-nél meglévő ügyfél- és értékpapír számlájára kerül átvezetésre. Ezen meglévő számla adatai – ideértve az MNB honlapján felhasználható belépési azonosítót – változatlanok maradnak.
 • Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben az állomány-átruházás során Önnek terhelt pénzügyi eszköze/pénzeszköze kerül áttranszferálásra az MTB Zrt. által vezetett számlára, úgy azokat továbbra is terheltként fogja az MTB Zrt. nyilván tartani. Továbbá, ha Ön az állomány-átruházás napján negatív ügyfélszámlával rendelkezik, úgy a negatív pénzegyenleg kerül átadásra az MTB Zrt. részére, így az MTB Zrt.-nek követelése lesz Önnel szemben, amelyet az MTB Üzletszabályzat szerint lesz jogosult érvényesíteni.
 • Amennyiben úgy döntene, hogy 2019. október 22-étől nem kíván az MTB Zrt. ügyfelévé válni értékpapír számláját postahelyen normál eljárásban megszüntetheti vagy az MPBSZ ZRT. által korábban megküldött tájékoztató levél mellékletében található NYILATKOZAT-ot 2019. október 14-éig eljuttatja az MPBSZ Zrt.-hez. Ezt két módon teheti meg:
  • személyesen leadhatja a kijelölt postahelyeken
  • postai úton megküldheti a megadott címre. (MPBSZ Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.), amennyiben nem rendelkezik Tartós Befektetési Számlával.

Elektronikus felület (e-Befektetés Szolgáltatást érintő változások): Amennyiben Ön az MPBSZ Zrt-nél e-Befektetés eléréssel rendelkezik az állomány-átruházást megelőző napon, úgy az MTB Zrt. elektronikus felületére, az Electra Internet Banking felületre („Electra”; elérhető: www.takarekcsoport.hu Netbank menüpontban) az MPBSZ Zrt.-től korábban az e-Befektetés Szolgáltatáshoz kapott azonosítóval léphet be. A jelszót pedig az állomány-átruházást követően az MTB Zrt. SMS-ben küldi meg Önnek, az Ön MPBSZ Zrt. részére megadott mobiltelefonszámára.

MiFID kockázati profilt érintő változások: Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön jelenlegi MiFID kockázati profil besorolása az MTB Zrt. által alkalmazott kockázati profiloknak megfelelően átsorolásra kerül. Az új kockázati profiljáról az MTB Zrt. az állomány-átruházást követően tájékoztatja Önt. Amennyiben Ön Meglévő MTB Ügyfél, úgy az MTB Zrt-nél nyilvántartott kockázati profilja változatlan marad.

Elérhető termékkört érintő változások: Ügyfeleink számára az MTB Zrt-ben a jövőben nemcsak a már megszokott termékpaletta, hanem számos új befektetési lehetőség is elérhetővé válik. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez külön szerződés megkötése szükséges (pl. határidős tőzsdei ügyletek, határidős és opciós tőzsdén kívüli deviza ügyletek) és a szolgáltatások a hatályos befektetővédelmi szabályok függvényében vehetők igénybe.

Az MPBSZ Zrt-nél kezelt rendszeres befektetési jegy vételi megbízások nem kerülnek átadásra az MTB Zrt-nek, amennyiben igényli, a migrációt követően az MTB Zrt.-nél lehetősége van új rendszeres megbízást adni.

MTB Zrt. által biztosított speciális díjkedvezmény
MTB Zrt. a 2019.10.21. és 2020. január 31. napja közötti időszakra nem számítja fel a hatályos Költség és Díjtételek Jegyzéke szerinti Értékpapírszámla vezetési díjat, illetve Tartós Befektetési Számlavezetési díjat, az állomány-átruházás során átvett ügyfél- és értékpapírszámlák tekintetében.

Amennyiben további kérdése merülne fel, munkatársaink a +36 1 202 3777 telefonszámon vagy a befszolgoszt@takarek.hu e-mai címen készségesen állnak rendelkezésére.

 

 
Kapcsolódó dokumentumok

A befektetési termékekkel kapcsolatos kondíciókat, a befektetési tevékenységet végző kirendeltségek listáját, illetve a mindenkor hatályos Befektetési Üzletszabályzatunkat az alábbiakban találhatják meg.


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...