Általános információk

Általános információk

Rövid lejáratú hitelek

Likvid hitel

A Stabilitási törvény alapján meghatározott likvid hitel nyújtásának előfeltétele a Banknál vezetett pénzforgalom lebonyolítására szolgáló bankszámla.
(likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is)

A mennyiben a pénzforgalmi számlához kapcsolódó likvid hitelt igényel az önkormányzat, úgy a hitelkeret összegét a Bank elsősorban a hiteligénylő pénzforgalmi kimutatásaival alátámasztott kérelme alapján határozza meg, mely nem lehet több mint a tárgyévi működési költségvetés előirányzatának 1/12-ed részét. A keretösszeg nagyságáról egyedi elbírálás alapján döntünk.
 

Eseti likvid hitel

Az önkormányzati rövidlejáratú hitel célja egy meghatározott gazdasági eseményhez kapcsolódó forráshiány pótlása, mely a bevételek és kiadások időbeli eltéréséből eredő pénzszükséglet kielégítését szolgálja.
A rövidlejáratú hitelt indokolt esetben rulírozó módon is igénybe vehetik partnereink.

A törlesztés történhet egy összegben a futamidő végén, illetőleg havonta, negyedévente (vagy ettől eltérő időpontokban is) résztörlesztések formájában. Minimálisan igénybe vehető összeg 10 millió forint.
 

Munkabér hitel / faktoring

Munkabérhitelt a hitelképes önkormányzatoknak külön szerződés alapján folyósítunk, ha a bérfizetéséhez, vagy egyéb bérjellegű kifizetéshez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet.
 

A munkabér hitelt bankunk a Takarék Faktorházzal együttműködve munkabér faktoring keretében nyújtja.
 

Támogatás előfinanszírozás

Támogatások előfinanszírozására ajánljuk a rövid lejáratú előfinanszírozó hitelt. A magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosításához kapcsolódóan.


A hitel célja: a támogatás összegének banki hitelből történő megelőlegezése, tekintettel arra, hogy a vissza nem térítendő támogatások nagy része utólagosan hívható le, így a tényleges kifizetés megelőzi a pályázati pénz beérkezését.
A hitelkeret maximális összege: a támogatási szerződésben szereplő, vissza nem térítendő összeg.
A hitel devizaneme: mivel a támogatások az igénylést követően rövid határidővel folyósításra kerülnek, így az ilyen célú deviza hitelek nagyfokú árfolyamkockázatot rejtenek magukban és a rövid időtáv miatt a kamatnyereségek ezt nem tudják kompenzálni. Ezen veszteség elkerülése érdekében az előfinanszírozás mindig a támogatás pénznemében történik.
A hitel előnye: az önkormányzat előbb juthat a támogatáshoz, így a számlák nem állnak sorban, illetve nem járnak le, a bevételek jobban tervezhetőek.
 

 

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...