Általános információk

Általános információk

Panel Plusz Hitelpogram

A hitelprogram célja a lakáspolitikáért felelős miniszter által a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 28. § és 35. § alapján az iparosított technológiával2 épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt pályázathoz (a továbbiakban: Pályázat) kapcsolódó hitelnyújtás, továbbá a Pályázaton benyújtott, de a Zöld Beruházási Rendszer keretében támogatott projektek kiegészítő finanszírozása és az ilyen jellegű korszerűsítést, felújítást eredményező tevékenységek Pályázaton kívüli finanszírozása.

Hitelfelvevők köre:

 • helyi önkormányzat, 
 • lakásszövetkezet, 
 • társasház tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban: Társasházi Közösség; a lakásszövetkezet és a Társasházi Közösség együttesen: Lakóközösség) részére.

Hitelfelvételi jogosultság:
Az 1. hitelcél esetében a hitelt kizárólag azok a Lakóközösségek és helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Pályázat keretében állami támogatást kaptak.
Az 2. hitelcél esetében a hitelt kizárólag olyan helyi önkormányzat veheti igénybe, amely nyilvános pályázatot írt ki a közigazgatási határain belül elhelyezkedő, az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására.
Az 3. hitelcél esetében hitelt kizárólag Lakóközösségek és helyi önkormányzatok igényelhetnek, amennyiben az általuk elvégezni tervezett munkálatok megfelelnek a Pályázatban előírt műszaki feltételeknek, és erre vonatkozóan rendelkeznek az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által kiállított igazolással.

A hitel pénzneme: HUF

Hitelezésből kizártak köre:

Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan helyi önkormányzat, amely

 • adósságrendezési eljárás alatt áll,
 • nem felel meg a helyi önkormányzatokról szóló hitelfelvételi korlátnak,
 • lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette.

az olyan lakásszövetkezet, amely

 • csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll,
 • lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette,

az olyan Társasházi Közösség, amely

 • nem rendelkezik a 2003. évi CXXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében megjelölt alapító okirattal, továbbá annak az 5. § (5) bekezdés alapján az illetékes földhivatalhoz benyújtott, és a 43. § (3) bekezdése szerint őrzött példányával,
 • lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette.

A hitel felhasználása:
A hitel felhasználható az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására az alábbi munkálatokra:
1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje;
2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése;
3. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása;
4. A megújuló energiafelhasználásának növelése.

A hitel nem használható fel:
• befejezett beruházás finanszírozására,
• más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására,
• a Pályázat körében nem elismerhető költségek finanszírozására.

 

További információk

További információk

Panel Plusz Hitelpogram

A hitel kamata, díjak, jutalékok, futamidők:
Kamat: Helyi önkormányzat esetében: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év
Lakóközösségek esetében: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%/év
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra
Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra
Folyósítási jutalék: Nem kerül felszámításra
Projektvizsgálati díj: Egyszeri díj, amelynek mértéke egyedileg kerül meghatározásra.
Módosítási díj: Eseti díj, amelynek mértéke egyedileg kerül meghatározásra.
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,25%/év
Rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 4 év.
Lejárat: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 15 év.
Türelmi idő: Helyi önkormányzat esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 4 év
Lakóközösség esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 4 év. Amennyiben a Hitelfelvevő lakás-takarékpénztári szerződéssel rendelkezik, akkor a hitel lejárata és türelmi ideje a lakás-takarékpénztári szerződéshez igazodik, de a türelmi idő nem haladhatja meg a 100 hónapot.
Saját erő: Az 1. és 2. hitelcél esetében saját erő nem szükséges, az 3. hitelcél esetében a saját erő 25%, amelybe beszámítható az államháztartás más alrendszeréből vagy közösségi forrásból kapott támogatás is
Törlesztés ütemezése: Türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletekben.
 

Hitelcélja és összege:
1. Közvetlen pályázatot kiegészítő hitel
1.1. A Lakóközösség az 1/3 állami támogatás mellett a költségek legfeljebb 2/3-át hitelből fedezi.
1.2. A helyi önkormányzat a saját tulajdonú bérházai energiatakarékos felújításánál az 1/3 állami támogatás mellett a költségek legfeljebb 2/3-át hitelből fedezi.
2. Kétlépcsős pályázatot kiegészítő hitel
A helyi önkormányzat az általa, a Lakóközösségek részére a lakóépületek felújításának támogatására meghirdetett pályázat keretében nyújtható, a költségek legfeljebb 2/3-ának megfelelő mértékű önkormányzati támogatást hitelből fedezi.
3. Önálló hitel
3.1. A Lakóközösség 25%-os saját erő mellett a felújítási költségek 75%-át hitelből fedezi.
3.2. A helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházai energiatakarékos felújításánál a 25%-os saját erő mellett a felújítási költségek 75%-át hitelből fedezi
A hitel maximális összege az 1.1. és az 1.2. hitelcél esetén lakásonként legfeljebb 1 000 000 Ft, az 3. hitelcél esetén lakásonként legfeljebb 1 125 000 Ft lehet.

 

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...