Általános információk

Általános információk

Víziközmű hitelek

Az önkormányzati finanszírozás kapcsán meg kell említeni a „vizes” beruházásokat is, amelyek szinte egyek az önkormányzat hitelezéssel.

Az 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról, az önkormányzatok feladatai közé emeli ezeket a tevékenységeket az alábbiak szerint:

  • „a) a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása;
  • b)
  • c) a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás;
  • d) a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása;
  • e) a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak és azzal összefüggő vízfelületének kijelölése;
  • f) a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.”


Fenti feladatokhoz kapcsolódó beruházásokat a lakosság, az önkormányzatok és egyéb jogi személyek együttműködésével megalakított víziközmű-társulatokon keresztül is finanszírozzuk.

A hatályos jogi szabályozás (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról) alapján „a lakossági hozzájárulásnak megfelelő hitelrész után az első 5 évben 70 %-os, míg a második 5 évben 35 %-os költségvetési támogatás jár a felvett hitel kamataira. (A kamatkedvezmény számítási alapja legfeljebb az egyéves futamidejű állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 1,3-szorosa lehet.). Ezen kedvezményes kölcsön összege, azonban legfeljebb a halasztott vagy részletfizetéssel teljesítendő lakossági közműfejlesztési hozzájárulás összege, amely a halasztott vagy részletfizetéssel érintett ingatlanonként legfeljebb 200 ezer forint lehet.”

A viziközmű társulat lakossági érdekeltségi hozzájárulása lakástakarékpénztárral kötött előtakarékossági szerződés útján is finanszírozható.

A víziközmű társulati finanszírozás előfeltétele az adós önkormányzat kockázati bevizsgálása és elbírálása, amely folyamat pozitív eredménye esetén történhet meg a kibocsátás.

 

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...