MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Export előfinanszírozó devizahitel 2 éven belül

Általános információk

Általános információk

Export előfinanszírozó devizahitel 2 éven belül

A termék célja, hogy a külföldi rendelésállománnyal bíró vagy exportőrnek beszállító, bankképes vállalkozások export- vagy beszállítói tevékenységük előfinanszírozásához kedvezményes kamatozású hitelhez jussanak, ezáltal javuljon a versenyképességük.

Finanszírozható vállalati kör: Olyan exportáló devizabelföldi gazdasági társaság, illetve annak közvetlen belföldi beszállítója, melynek előző évi nettó árbevétele nem haladja meg a 15 Mrd forintot.

Kölcsönösszeg: Az egyes kölcsönök összege minimum 40 000 EUR, maximum 10 M EUR lehet azzal, hogy az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a finanszírozott exportügylet (vagy beszállítói szerződés) értékének 75%-át.

Devizanem: EUR

Futamidő: Az egyes kölcsönök futamideje minimum 6, maximum 24 hónap lehet.

Tőketörlesztés ütemezése: Egy összegben a futamidő végén, vagy egyedi ütemezés szerint.

Kamatozás: A szerződéskötéskor érvényes Referencia alapkamat* + maximum 4,0 %kamatfelár. A kamat a szerződés teljes futamideje alatt fix.

Az ügyfél felé felszámítható díjak:

Kezelési díj:  egyszeri 0,5%

Monitoring díj:

 • 7,5 Mrd forint nettó éves árbevétel alatt maximum 300 EUR,
 • 7,5 és 15 Mrd forint közötti nettó éves árbevétel esetén maximum 750 EUR.

Szerződésmódosítási díj: 100.000 Ft / módosítás (ügyfél által kezdeményezett módosítás esetén)

Ezen kívül felszámítható a kölcsönszerződéssel kapcsolatban indokoltan felmerülő és igazolt ésszerű költség és kiadás.


* A hitel kamata az Európai Unió által közzétett, Referencia Kamatlábról szóló Bizottsági Közleményében rögzített referencia alapkamat függvényében kerül meghatározásra, az ügyfelek felé felszámított kamat mértéke minimum az adott ügyfél vonatkozásában kiszámított Egyéni Referencia kamat (Referencia alapkamat + Kockázati felár).

 

 

További információk

További információk

Export előfinanszírozó devizahitel 2 éven belül

Magyar származás igazolása:

 • Áru esetén: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes szerve, illetve a Nemzeti Agrárkamara által kiadott származási bizonyítvánnyal, legalább a finanszírozott ügylet keretében szállított áru 50%-ára vonatkozóan.
 • Szolgáltatás esetén: a finanszírozott ügyfél által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.

Befogadás speciális kritériumai beszállítók finanszírozása esetén: Szükséges az exportőr nyilatkozata arról, hogy az exportőr a beszállító által beszállított árut vagy nyújtott szolgáltatást, vagy az annak felhasználásával előállított másik árut/nyújtott szolgáltatást exportálja vagy – ennek hiányában – a beszállító nyilatkozata, hogy az általa beszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás az exportőr ezen áru vagy szolgáltatás felhasználásával előállított magyar áru vagy szolgáltatás exportjára irányuló szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

Nem finanszírozható:

 • Jogszabályba ütköző tevékenység;
 • Állammal szemben fennálló közterhek;
 • Exportcélú beruházás;
 • Reexport;
 • Katonai berendezések exportja;
 • A magyar környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő belföldi tevékenység;
 • Mezőgazdasági termék esetén: az Európai Unió működéséről szóló szerződés („EUMSZ”) I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek a kezdeti feldolgozási szintig
 

image

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...