MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Export előfinanszírozó devizahitel 2 éven túl

Általános információk

Általános információk

Export előfinanszírozó devizahitel 2 éven túl

A termék célja, hogy a külföldi rendelésállománnyal bíró, bankképes vállalkozások export tevékenységük előfinanszírozásához kedvezményes kamatozású hitelhez jussanak, ezáltal javuljon a külföldi versenyképességük. A konstrukció alapján olyan exportáru-ügyletek finanszírozására van lehetőség, amelyek megvalósulása esetén a realizált árbevétel a számviteli szabályok szerint exportárbevételként kerül elszámolásra.

A hitel fő paraméterei

Finanszírozható exportőrök: a refinanszírozási hitelkeret alapján azon exportőrök finanszírozása lehetséges, amelyek utolsó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 15 milliárd forintot.

Devizanem: EUR.

Futamidő: Az egyes kölcsönök futamideje minimum 2, maximum 5 év lehet.

Kölcsönösszeg: Minimum 40.000 EUR, maximum 10 millió EUR lehet azzal, hogy az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a finanszírozott exportügyletek (vagy exportőrnek történő éves beszállítás értékének) 75%-át.

Töketörlesztés és kamatfizetés: Az igénybevett kölcsönöket 3 vagy 6 havonta, egyenlő részletekben kell visszafizetni. A kamatfizetések a tőketörlesztésekkel egyidejűleg történnek.

Kamat: a refinanszírozott (származékos) kölcsön kamatlába minimum a szerződéskötéskor érvényes CIRR*, maximum a megállapított refinanszírozási kamatláb +4,0% p.a. kamatfelár lehet. A kamat fix a szerződés teljes futamideje alatt. A kamatfizetés a tőketörlesztésekkel egy időben esedékes.

Kezelési költség: maximum egyszeri 0,5%

Monitoring díj: amennyiben az Ügyfélnek a számviteli jogszabályok szerint készített legutolsó éves beszámolójában szereplő nettó éves árbevétele nem haladja meg a 7,5 (hét és fél) milliárd HUF összeget egyszeri 300 EUR, egyébként 750 EUR

Szerződésmódosítási díj: 100.000 HUF / módosítás

Ellenőrzés: A konstrukció az Eximbank és a Takarékbank között kötött standardizált refinanszírozási Hitelkeret-szerződés alapján működik. A finanszírozott exportügyletek megvalósulásának ellenőrzését, illetve a származékos kölcsön monitoringját a futamidő alatt a Takarékbank végzi és arról az Eximbanknak rendszeresen beszámol. Az Eximbank ugyanakkor bármikor jogosult maga is előzetes értesítés alapján az exportőrnél is helyszíni vizsgálatot végezni.

Magyar származás igazolása: Áru esetén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes szerve által kiadott származási bizonyítvánnyal, legalább a finanszírozott ügylet keretében kiszállított áru 50%-ára vonatkozóan.
Szolgáltatás esetén a finanszírozott ügyfél által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.

A fenti tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekért érdeklődjön személyesen banki kapcsolattartójánál.


* Az OECD Megállapodás szerint megállapított és az OECD Titkársága által közzétett, 2-5 éves futamidejű, fix kamatozású hitelekre alkalmazandó kereskedelmi referencia kamatláb (Commercial Interest Reference Rate).

 

 

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...