Általános információk

Általános információk

Váltóleszámítolás

A Bank kizárólag a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményeknek mindenben megfelelő, sértetlen és jól olvasható – forintra vagy devizára szóló - olyan váltót fogad el leszámítolásra, amelynek lejárata a váltó benyújtásától számított harminc napon túli, de 12 hónapnál nem későbbi.

A Bank a váltó összegét a váltóra vonatkozó jogszabályok, valamint a pénzforgalmi rendelkezéseknek megfelelően szedi be.

 

 

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...