Kérjük, használja az alábbi gombot a Takarék Netbankba történő belépéshez.

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Bank- és hitelkártya állomány-átruházás

Takarék KRB Ügyfelek

Takarék KRB Ügyfelek

Bank- és hitelkártya állomány-átruházás

Tájékoztató a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Ügyfelei számára

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48., továbbiakban: „Takarék Kereskedelmi Bank”, korábbi elnevezése FHB Bank Zrt.) mint az állomány átruházója és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., korábbi elnevezése: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) mint az állomány átvevője között létrejött állomány-átruházási szerződés alapján a Takarék Kereskedelmi Bank a bankkártya állományát 2019. június 14. napjával az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek adja át.
 

Engedje meg, hogy röviden tájékoztassuk Önt ennek hátteréről.

2018. november 30-án az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közgyűlése elfogadta a Takarék Csoport új, 2019-2023 közötti időszakra szóló üzleti stratégiáját, amely új fejezetet nyit a takarékok másfél évszázados történelmében. Ennek egyik legfontosabb elemeként egy új, minden ízében korszerű, kereskedelmi bank létrehozásán dolgozunk, amelyben az eddigi takarékok egyesülnek majd. Ez az új bank lesz a teljes Takarék Csoport országos kereskedelmi bankja, amely egységes takarék-elveken, egységes informatikai háttérrel és arculattal, marketing- és értékesítési tevékenységgel működik. Fiókjaink között teljes, országos átjárhatóságot hozunk létre, így ügyfeleink az ország bármely takarék-fiókjában képesek lesznek igénybe venni korszerű és egységes termékekeinket és szolgáltatásainkat.

Az átalakulási folyamat első lépcsőjeként 2019. május 1-jén létrejön az új, univerzális kereskedelmi bank, amely Takarékbank Zrt. néven működik majd. A takarékok központi bankjaként működő, jelenleg Takarékbank Zrt. néven ismert, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. neve pedig MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra módosult (rövid neve: MTB Zrt.) és továbbra is a Csoport központi bankjának szerepét tölti be.

A fenti folyamat egyik lépcsője az is, hogy a Takarék Kereskedelmi Bank a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz állományának átruházásáról döntött, amelyet 2019. június 14. napján az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek (továbbiakban: Átvevő Bank) ad át.

Fontos tudnia, hogy a Takarék Kereskedelmi Bankkal kötött bankkártya/hitelkártya szerződésének feltételei, a díjak és a kondíciók az állomány-átruházást követően nem változnak, így azok nem válnak hátrányosabbá az Ön számára. Amennyiben elfogadja a bankkártya és hitelkártya szerződésének Átvevő Bank (azaz az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) számára történő átruházását, ebben az esetben semmilyen további közvetlen teendője nincsen, a későbbiek során pedig tájékoztatni fogjuk az állomány-átruházás minden olyan fontos részletéről, amellyel kapcsolatban a közreműködésére számítunk.

Kérjük, figyelmesen olvassa el alábbi levelünket, amelyben ismertetjük az állomány-átruházás folyamatát.

Ahogyan írtuk fentebb, a Takarék Kereskedelmi Bank által kibocsátott bank- és hitelkártyára vonatkozó szerződéses állomány 2019. június 14. napján az Átvevő Bank kezelésébe kerül, így az Ön birtokában lévő bankkártyára/hitelkártyára immáron az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. előírásai és dokumentumai fognak vonatkozni . Felhívjuk a figyelmét, hogy az állomány-átruházás a hatályos jogszabályok figyelembe vételével kerül lefolytatásra, így az állomány-átruházás során az Átvevő Bank és a Takarék Kereskedelmi Bank közötti adatátadás nem jelenti a banktitok megsértését.

A Takarék Kereskedelmi Bank 2019. június 14. napjától az Ön bankkártyája/hitelkártyája tekintetében, mint az Átvevő Bank közvetítője jár el, ezért Ön továbbra is az eddig megszokott Takarék Kereskedelmi Bank fiókjaiban, valamint egyéb elektronikus csatornáin – telefonos ügyfélszolgálatán (+36 1 3344-344 vagy a +36 1 212 0202 telefonszámon) vagy Takarék NetB@ankon – keresztül tudja intézni azokkal kapcsolatos ügyeit.

Az állomány-átruházás érinti tehát a bank- és hitelkártya állományt, nem érinti azonban a Takarék Kereskedelmi Bankkal kötött fizetési számla vezetésére vonatkozó szerződést, valamint a hitelkártya szerződés alapján rendelkezésre tartott hitelkeretet, a fizetési számlát és a hitelkártya elszámolási számlát – ideértve a hitelkártya alapjául szolgáló hitelkeret biztosítását is – így tehát továbbra is a Takarék Kereskedelmi Bank vezeti.

Tájékoztatjuk arról is, hogy az Átvevő Bank a korábbi Takarék Kereskedelmi Bankos – ideértve a még FHB logót tartalmazó – bankkártyák helyett egy új, már az Átvevő Bank által kibocsátott bankkártyát fog küldeni Önnek, amelynek postázását 2019. június 14-én kezdi meg és 2019. október 31. napjáig megküldi minden, az állomány-átruházással érintett ügyfelének. A korábbi hitelkártyáját annak lejáratakor - vagy azt megelőzően, amennyiben pótlást vagy újragyártást igényel - az Átvevő Bank az általa kibocsátott hitelkártyára cseréli. Az új bankkártya/hitelkártya PIN kódja megegyezik a korábbi bankkártyájának/hitelkártyájának a PIN kódjával. Az új bankkártyát/hitelkártyát Ön a kézhezvételt követő első aktiválással az Átvevő Bank Lakossági és vállalati bankkártyák üzletszabályzata és általános szerződési feltételeiben, valamint a Hitelkártyák Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban együtt: ÁSZF) foglaltak szerint használhat rendeltetésszerűen.

Ön 2019. június 13-ig jogosult a bankkártya/hitelkártya szerződését díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen írásban felmondani.

Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy a Takarék Csoportnál kiemelt célunk ügyfeleink elégedettsége, ezért mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az állomány-átruházás zökkenőmentesen záruljon, és Önnek folyamatosan a lehető legkényelmesebb bankolást biztosítsuk. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is partnerei lehetünk pénzügyi elképzeléseinek megvalósításában, ezért kérjük a fent leírtak figyelembevételével döntsön arról, hogy a jövőben kíván-e az Ön birtokában lévő bankkártya/hitelkártya vonatkozásában az Átvevő Bank ügyfelévé válni.


ÖN ÚGY DÖNT, HOGY AZ ÁTVEVŐ BANK (azaz az MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.) ÁSZF-JÉT ELFOGADJA

Ebben az esetben 2019. június 14. napjától az Ön birtokában lévő régi, Takarék Kereskedelmi Bankos bankkártya/hitelkártya az Átvevő Bank kezelésébe kerül, és arra az Átvevő Bank ÁSZF-jének előírásai vonatkoznak. Kizárólag annyi teendője van, hogy az Átvevő Bank által kibocsátott és az Ön részére 2019. június 14. napját követően postázott új bankkártyát a kézhezvételt követően a legrövidebb időn belül aktiválja. Az új bankkártya aktiválását követően a régi, Takarék Kereskedelmi Bankos kártyák a továbbiakban nem használhatóak, azokkal fizetési műveleteket nem fog tudni kezdeményezni.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a 2019. június 14. napját követően postázott új bankkártyák mellett ideiglenesen, a 2019. június 14. és 2019. november 30. napja közötti időszakban az Átvevő Bank továbbra is biztosítja a korábbi, Takarék Kereskedelmi Bank által kibocsátott bankkártyák használatát egészen addig az időpontig, amíg Ön aktiválja az új, Átvevő Bank által postázott bankkártyáját, vagy a régi bankkártyájának lejáratáig, de legkésőbb 2019. november 30. napjáig . A hitelkártyát – tekintettel arra, hogy azt megújítás, pótlás vagy újragyártás esetén postázzuk Önnek - a kártyán lévő lejárati dátumig használhatja.

Kérjük, hogy az új bankkártya aktiválását, vagy a korábbi bankkártyán feltüntetett lejárati dátumot, de legkésőbb 2019. november 30. napját követően, illetve hitelkártya esetében a megújításkor kiküldött új hitelkártya aktiválását, vagy a korábbi hitelkártyán feltüntetett lejárati dátumot követően a visszaélések elkerülése érdekében a régi, Takarék Kereskedelmi Bankos bankkártyát/hitelkártyát küldje vissza a Takarék Kereskedelmi Bank (1082 Budapest, Üllői út 48) bármely fiókjának, vagy semmisítse meg.

Tájékoztatjuk Önt, hogy 2019. június 14. napjától a korábbi Takarék Kereskedelmi Bankos bank- és hitelkártyák, valamint a 2019. június 14. napjától folyamatosan kiküldésre kerülő, új bank- és hitelkártyák is az aktuális kondícióknak és feltételeknek megfelelően használhatóak, amelyekről az Átvevő Bank (MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) ÁSZF-jeiben, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank Hirdetményeiben tájékozódhat .


ÖN ÚGY DÖNT, HOGY AZ ÁTVEVŐ BANK (azaz az MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.) ÁSZF-JÉT NEM FOGADJA EL

Ebben az esetben kérjük, hogy jelen levelünk kézhezvételét követő két hónapon belül, de legkésőbb 2019. június 13-ig a Takarék Kereskedelmi Bank Bankkártya Szolgáltatási Osztálya (1082 Budapest, Üllői út 48.) részére szíveskedjen írásban megküldeni a felmondását tartalmazó nyilatkozatát.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hitelkártya szerződésének felmondásával a felmondási idő alatt köteles a hitelkártyával kapcsolatos valamennyi kötelezettségét teljesíteni, tartozását kiegyenlíteni legkésőbb a hitelkártya szerződés megszűnésének napjáig. Amennyiben a felmondási idő utolsó napjáig nem tesz eleget a hitelkártya szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének, a felmondását tartalmazó nyilatkozata érvénytelennek tekintendő.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a bankkártya/hitelkártya szerződésének felmondását tartalmazó nyilatkozatának kézhezvételét követően a bankkártya/hitelkártya a továbbiakban nem használható, a felmondási időszak alatt a bankkártyával/hitelkártyával tranzakció nem kezdeményezhető.

Amennyiben Ön a fent meghatározott határidőn belül, de legkésőbb 2019. június 13-ig nem küldi meg nyilatkozatát részünkre, akkor azt úgy tekintjük, hogy Ön az Átvevő Bank ÁSZF-jét elfogadta.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy készséggel nyújtunk tájékoztatást a +36 1 3344 344-es telefonszámon.

 

 

Postai Ügyfelek

Postai Ügyfelek

Bank- és hitelkártya állomány-átruházás

Tájékoztató a Magyar Posta Zrt. által közvetített Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Ügyfelei számára

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48., továbbiakban: „Takarék Kereskedelmi Bank”, korábbi elnevezése FHB Bank Zrt.) mint az állomány átruházója és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., korábbi elnevezése: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) mint az állomány átvevője között létrejött állomány-átruházási szerződés alapján a Takarék Kereskedelmi Bank a bankkártya állományát 2019. június 14. napjával az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek adja át.
 

Engedje meg, hogy röviden tájékoztassuk Önt ennek hátteréről.

2018. november 30-án az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közgyűlése elfogadta a Takarék Csoport új, 2019-2023 közötti időszakra szóló üzleti stratégiáját, amely új fejezetet nyit a takarékok másfél évszázados történelmében. Ennek egyik legfontosabb elemeként egy új, minden ízében korszerű, kereskedelmi bank létrehozásán dolgozunk, amelyben az eddigi takarékok egyesülnek majd. Ez az új bank lesz a teljes Takarék Csoport országos kereskedelmi bankja, amely egységes takarék-elveken, egységes informatikai háttérrel és arculattal, marketing- és értékesítési tevékenységgel működik. Fiókjaink között teljes, országos átjárhatóságot hozunk létre, így ügyfeleink az ország bármely takarék-fiókjában képesek lesznek igénybe venni korszerű és egységes termékekeinket és szolgáltatásainkat.

Az átalakulási folyamat első lépcsőjeként 2019. május 1-jén létrejön az új, univerzális kereskedelmi bank, amely Takarékbank Zrt. néven működik majd. A takarékok központi bankjaként működő, jelenleg Takarékbank Zrt. néven ismert, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. neve pedig MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra módosult (rövid neve: MTB Zrt.) és továbbra is a Csoport központi bankjának szerepét tölti be.

A fenti folyamat egyik lépcsője az is, hogy a Takarék Kereskedelmi Bank a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz állományának átruházásáról döntött, amelyet 2019. június 14. napján az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek (továbbiakban: Átvevő Bank) ad át.

Fontos tudnia, hogy a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., a továbbiakban: „Posta”) közvetítésével létrejött, a Takarék Kereskedelmi Bankkal kötött bankkártya szerződésének feltételei, a díjak és a kondíciók az állomány-átruházást követően nem változnak, így azok az átruházással nem válnak hátrányosabbá az Ön számára. Amennyiben elfogadja a bankkártya szerződésének Átvevő Bank (azaz az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) számára történő átruházását, ebben az esetben semmilyen további közvetlen teendője nincsen, a későbbiek során pedig tájékoztatni fogjuk az állomány-átruházás minden olyan fontos részletéről, amellyel kapcsolatban a közreműködésére számítunk.

Kérjük, figyelmesen olvassa el alábbi levelünket, amelyben ismertetjük az állomány-átruházás folyamatát.

A Posta közvetítésével értékesített, Takarék Kereskedelmi Bank által kibocsátott bankkártyára vonatkozó szerződéses állomány 2019. június 14. napján az Átvevő Bank (azaz az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) kezelésébe kerül, így az Ön birtokában lévő bankkártyára immáron az Átvevő Bank előírásai és dokumentumai fognak vonatkozni . Felhívjuk a figyelmét, hogy az állomány-átruházás a hatályos jogszabályok figyelembe vételével kerül lefolytatásra, így az állomány-átruházás során az Átvevő Bank és a Takarék Kereskedelmi Bank közötti adatátadás nem jelenti a banktitok megsértését.

A Takarék Kereskedelmi Bank, illetve az Ön bankkártyája tekintetében a Posta 2019. június 14. napjától, mint az Átvevő Bank (MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) közvetítője jár el, ezért Ön továbbra is az eddig megszokott postahelyeken, valamint egyéb elektronikus csatornáin – telefonos ügyfélszolgálatán (+36 1 3600 366 vagy a +36 1 212 0202 telefonszámon) vagy Takarék NetB@ankon – keresztül tudja intézni azokkal kapcsolatos ügyeit.

Az állomány-átruházás érinti tehát a bankkártya állományt, nem érinti azonban a Posta közvetítésével a Takarék Kereskedelmi Bankkal kötött fizetési számla (Posta Bankszámla, Posta Nyugdíjas Bankszámla, Posta Flotta Számla) vezetésére vonatkozó szerződést, a fizetési számlát így tehát továbbra is a Takarék Kereskedelmi Bank vezeti.

Tájékoztatjuk arról is, hogy az Átvevő Bank a korábbi bankkártyák helyett egy új, már az Átvevő Bank által kibocsátott bankkártyát fog küldeni Önnek, amelynek postázását 2019. június 14-én kezdi meg, és 2019. október 31. napjáig megküldi minden, az állomány-átruházással érintett ügyfelének. Az új bankkártyát Ön a kézhezvételt követő aktiválással az Átvevő Bank Lakossági és vállalati bankkártyák üzletszabályzata és általános szerződési feltételeiben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltak szerint használhat rendeltetésszerűen. Az új bankkártya PIN kódja megegyezik a korábbi bankkártyájának a PIN kódjával.

Ön 2019. június 13-ig jogosult a bankkártya szerződését a fizetési számla szerződésétől függetlenül, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen írásban felmondani.

Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy a Takarék Csoportnál kiemelt célunk ügyfeleink elégedettsége, ezért mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az állomány-átruházás zökkenőmentesen záruljon, és Önnek folyamatosan a lehető legkényelmesebb bankolást biztosítsuk. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is partnerei lehetünk pénzügyi elképzeléseinek megvalósításában, ezért kérjük a fent leírtak figyelembevételével döntsön arról, hogy a jövőben kíván-e az Ön birtokában lévő bankkártya vonatkozásában az Átvevő Bank ügyfelévé válni.


ÖN ÚGY DÖNT, HOGY AZ ÁTVEVŐ BANK (azaz az MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.) ÁSZF-JÉT ELFOGADJA

Ebben az esetben 2019. június 14. napjától az Ön birtokában lévő régi, Takarék Kereskedelmi Bankos bankkártya az Átvevő Bank kezelésébe kerül, és arra az Átvevő Bank ÁSZF-jének előírásai vonatkoznak. Kizárólag annyi teendője van, hogy az Átvevő Bank által kibocsátott és az Ön részére 2019. június 14. napját követően postázott új bankkártyát a kézhezvételt követően a legrövidebb időn belül aktiválja. Az új bankkártya aktiválását követően a régi, Takarék Kereskedelmi Bankos kártyák a továbbiakban nem használhatóak, azokkal fizetési műveleteket nem fog tudni kezdeményezni.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a 2019. június 14. napját követően postázott új bankkártyák mellett ideiglenesen, a 2019. június 14. és 2019. november 30. napja közötti időszakban az Átvevő Bank továbbra is biztosítja a korábbi, Takarék Kereskedelmi Bank által kibocsátott bankkártyák használatát egészen addig az időpontig, amíg Ön aktiválja az új, Átvevő Bank által postázott bankkártyáját, vagy a korábbi bankkártyán feltüntetett lejárati dátumig, de legkésőbb 2019. november 30. napjáig .

Felhívjuk a figyelmét, hogy az új bankkártya aktiválását, vagy a korábbi bankkártyán feltüntetett lejárati dátumot, de legkésőbb 2019. november 30. napját követően a visszaélések elkerülése érdekében a régi, Takarék Kereskedelmi Bankos bankkártyát adja le postahelyen, vagy semmisítse meg.

Tájékoztatjuk Önt, hogy 2019. június 14. napjától a korábbi Takarék Kereskedelmi Bankos bankkártyák, valamint a 2019. június 14. napjától folyamatosan kiküldésre kerülő, új bankkártyák is az aktuális kondícióknak és feltételeknek megfelelően használhatóak, amelyekről az Átvevő Bank ÁSZF-jeiben, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank Hirdetményeiben tájékozódhat .


ÖN ÚGY DÖNT, HOGY AZ ÁTVEVŐ BANK (azaz az MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.) ÁSZF-JÉT NEM FOGADJA EL

Ebben az esetben kérjük, hogy jelen levelünk kézhezvételét követő két hónapon belül, de legkésőbb 2019. június 13-ig a postahelyeken szíveskedjék leadni a felmondását tartalmazó nyilatkozatát, valamint a bankkártyáját.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a bankkártya szerződésének felmondását tartalmazó nyilatkozatának kézhezvételét követő 20. munkanaptól a bankkártya a továbbiakban nem használható, a felmondási időszak alatt a bankkártyával tranzakció nem kezdeményezhető.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bankkártya szerződés felmondása a fizetési számla vezetésére szolgáló szerződését nem érinti, így amennyiben a korábban megkötött teljes számlacsomagját meg kívánja szűntetni, arról külön, postahelyi ügyintézés keretében szükséges rendelkeznie.

Amennyiben Ön a fent meghatározott határidőn belül, de legkésőbb 2019. június 13-ig nem küldi meg nyilatkozatát részünkre, akkor azt úgy tekintjük, hogy Ön az Átvevő Bank ÁSZF-jét elfogadta.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy készséggel nyújtunk tájékoztatást a +36 1 3600 366-os telefonszámon.
 

 
Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. bankkártya és hitelkártyával kapcsolatos hirdetményei és ÁSZF-je

Szövetkezeti Hitelintézetek fiók és ATM keresője

Postai hirdetmények


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...