Kérjük, használja az alábbi gombot a Takarék Netbankba történő belépéshez.

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

További tájékoztatások

További tájékoztatások

[2019.04.01.]

Tájékoztatás – névváltozás

Tájékoztatjuk, hogy 2018. november 30-án a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közgyűlése elfogadta a Takarék Csoport új, 2019–2023 közötti időszakra szóló üzleti stratégiáját, amely új fejezetet nyit a takarékok másfél évszázados történelmében. Ennek egyik legfontosabb elemeként egy új, korszerű, univerzális kereskedelmi bankot hozunk létre, amelyben az eddigi takarékok egyesülnek, és amely az összes takarék ügyfeleinek kiszolgálását végzi majd. Ez az új bank lesz a teljes Takarék Csoport országos kereskedelmi bankja.

Tovább >>

2019. április 1-jétől a takarékok központi bankjaként működő, jelenleg Takarékbank Zrt. néven ismert, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. neve MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra módosul (rövid neve: MTB Zrt.) és továbbra is a Csoport központi bankjának szerepét tölti be.

Üdvözlettel:
Takarék Csoport

[2018.12.01.]

Tájékoztatás Állampapír jegyzéséről

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2018.12.01-től hatályos Befektetési szolgáltatási tevékenységre és kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatának 5.2.4. „A megbízások felvételének és teljesítésének különös szabályai” illetve 5.2.5. pontjában: „Az EIB Értékpapír szolgáltatás keretében igénybe vehető termékek, szolgáltatások” alá tartozó új megbízás típusok és funkciók közül az Állampapír jegyzés 2018.12.19. szerdával elérhetővé válik.

Tovább >>

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a BÉT Piaci áras megbízás, BÉT Stop-limit megbízás illetve a BÉT Stop-piaci megbízás várhatóan csak 2019 év első felében lesznek elérhetőek.

üdvözlettel,
Takarék Csoport

 

[2018.12.01.]

Tájékoztató - Befektetési szolgáltatások

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2018.12.01-től hatályos Befektetési szolgáltatási tevékenységre és kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatának 5.2.4. „A megbízások felvételének és teljesítésének különös szabályai” illetve 5.2.5. pontjában: „Az EIB Értékpapír szolgáltatás keretében igénybe vehető termékek, szolgáltatások” alá tartozó új megbízás típusok és funkciók (Állampapír jegyzés, BÉT Piaci áras megbízás, BÉT Stop-limit megbízás, BÉT Stop-piaci megbízás) várhatóan csak 2018.12.10 után lesznek elérhetőek.

Tovább >>

Az esetleges kellemetlenségek miatt szíves elnézésüket kérjük.

Takarék Csoport

[2018.09.05.]

Takarék NetBróker szolgáltatás kivezetése

Tisztelt Ügyfelünk! A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által küldött, 2018. szeptember 5-én kelt, A TakarékNetBróker szolgáltatás megszüntetése, szolgáltatási szerződés felmondása tárgyú levelünkre hivatkozva ismételten felhívjuk szíves figyelmét, hogy a „Szolgáltatási Szerződés TakarékNetbróker Szolgáltatás Nyújtásáról” szóló megállapodást 2018. október 30. napi hatállyal a Takarékbank Zrt. felmondja, melynek következtében a TakarékNetbróker rendszer 2018. október 31-étől nem elérhető Ügyfeleink számára.

Tovább >>

A szerződés megszűnését követően a megbízások elektronikus csatornán történő megadása az Electra Internet Banking (EIB) értékpapír moduljának online kereskedőrendszerén keresztül történhet. Ahhoz azonban, hogy Ön ezt a szolgáltatást igénybe tudja venni, szükség van a „Szolgáltatási szerződés Electra Internet Banking rendszeren keresztül történő befektetési szolgáltatás nyújtásáról” keretszerződés megkötésére. A szerződéskötés érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot üzletkötőjével.

Üdvözlettel,
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

[2018.05.28.]

Tájékoztatás fizetési megbízásokról

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Bank 2018. 05. 28-án 14 óra 08 perckor észlelte, hogy az ügyfelek fizetési megbízásait tartalmazó elektronikus állományokat a megbízások teljesítésébe bevont szolgáltató (Equens) rendszere nem tudta fogadni. A Bank a szolgáltató bevonásával haladéktalanul megkezdte a hiba okának a kivizsgálását és elhárítását, valamint a pénzforgalomban jelentkezett üzemzavart az előírásoknak megfelelően a pénzforgalom felett felügyeletet gyakorló MNB-nek bejelentette.

Tovább >>

A szolgáltató rendszere 2018. 05. 28-án 20 óra 46 perckor ismét zavartalanul működött. A fizetési megbízások teljesítése 2018.05.29. 4:10 órakor elkezdődött. Az informatikai incidens következtében az ügyfeleink által 2018.05.28.-án 13 óra 10 perctől az IG2 zárásig időszakban indított, valamint a GIRO Zrt-től fogadott fizetési megbízásokat (átutalások) az átutalás címzettjének ( kedvezményezettnek) a számlavezető bankja, a Takarékbank ügyfelei, valamint takarékbanki integráció ügyfelei 2018.05.29-én kapták meg. Ez alól kivétel a Takarékbank számlavezető rendszerében kezelt ügyfelek GIRO-ba indított megbízásai, valamint az ennek az ügyfélkörnek a GIRO-ból érkező visszautasítások. Ezek az IG2 megbízások rendben elszámolásra kerültek tárgynapon.
 

[2018.05.16.]

Adatvédelmi tájékoztatás

A Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett, kiemelt figyelemmel az adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása tekintetében. Minden törekvés ellenére bekövetkezhetnek olyan váratlan események, mely során ezen célok részlegesen sérülnek.

Tovább >>

Adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


Az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidensek hatékony kezeléséhez az eseményt észlelők számára 7*24 órában elérhető call centert biztosítunk, melynek telefonszáma:

+36 1 3344 344
 

[2018.05.16.]

Módosult Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az alábbi Általános Szerződési Feltételek módosultak:

Tovább >>

• Általános szerződési feltételek külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez
• Általános szerződési feltételek külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére
• Általános szerződési feltételek külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéshez Private Banking ügyfelek részére
• Általános szerződési feltételek forintban nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez
• Általános szerződési feltételek forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére
• Általános szerződési feltételek forintban nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez Private Banking természetes személy ügyfelek részére.

[2018.03.01.]

Módosuló Általános Szerződési Feltételek

Módosuló Általános Szerződési Feltételek

Tovább >>

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az alábbi dokumentumok 2018. május 16. napjával módosulnak:
• Általános szerződési feltételek Electra Internet Banking szolgáltatás igénybevételéhez
• Szolgáltatási szerződés az Electronic Banking rendszert igénylő Számlatulajdonosokkal

[2016.05.09.]

MIFID II

MIFID II

Tovább >>

A LEI azonosítóval kapcsolatos tájékoztató és a MIFID II ügyféltájékoztató, valamint a SAXOBANK A/S-n keresztül elérhető termékekről szóló tájékoztató itt találhatók.

[2017.12.18.]

Értékpapírszámlák állomány-átruházása az FHB Banktól

Értékpapírszámlák állomány-átruházása az FHB Banktól

Tovább >>

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az FHB Bank Zrt. (továbbiakban: „FHB”), mint az állomány átruházója és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: „Takarékbank”), mint az állomány átvevője között létrejött állomány-átruházási szerződés alapján az FHB befektetési szolgáltatásokkal összefüggő szerződéses kötelezettségeinek állományát (többek között az értékpapírszámlákat és azoknak értékpapír állományát) 2017. december 18. napjával a Takarékbanknak átadja. Az állomány-átruházás kizárólag a befektetési szolgáltatásokat érinti, egyéb FHB termékek és szolgáltatások vonatkozásában nem történik változás. Az állomány-átruházást követően a befektetési szolgáltatások tekintetében az FHB a Takarékbank közvetítőjeként jár el, így Ügyfeleink a megszokottak szerint továbbra is intézhetik értékpapírszámlájával kapcsolatos ügyeiket az FHB fiókjaiban.

[2016.01.14.]

MNB - Értékpapírszámla Online Lekérdezése (ÉSZLA)

A Magyar Nemzeti Bank 2016. február 12. napjától lehetőséget biztosít az értékpapírszámla-tulajdonosok számára a befektetési szolgáltatók által vezetett értékpapírszámláik egyenlegének online lekérdezésére. A Magyar Nemzeti Bank honlapján elérhető értékpapírszámla egyenleg lekérdezés egyedi bejelentkezést követően vehető igénybe. A honlapon a számlatulajdonos az előző hónap utolsó napjára vonatkozóan, a hónap 10. munkanapjától a következő hónap 10. munkanapjáig tájékozódhat értékpapír és ügyfélszámlájának aktuális egyenlegéről.

Tovább >>

Információk az egyedi bejelentkezéshez szükséges azonosítókról:

http://www.mtb.hu/takarekbank/hu/egyeb/ESZLA.html

[2015.05.14.]

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV törvény és annak végrehajtására vonatkozó rendeletek alapján az alábbi általános tájékoztatást nyújtja az Adósságrendezéssel érintett ügyfelei, továbbá adóstárs/ak és mellékkötelezettek (amennyiben a 2015.évi CV. tv. előírásai szerinti feltételek bekövetkeztek 2016.09.30-ig) részére.

Tovább >>
[2014.05.14.]

A takarékszövetkezetek közössége segít a DRB Bankcsoport bajba jutott ügyfeleinek!

A környékbeli takarékszövetkezetek akciós megtakarítási és kedvezményes számlavezetési ajánlatokkal várják a DRB Bankcsoport (DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt., ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt., BRB Buda Regionális Bank Zrt. és Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.) egykori lakossági és vállalkozói ügyfeleit.

Tovább >>
[2014.01.22.]

Elszámolási és forintosítási információk

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről.

Tovább >>

 

- deviza alapú kölcsönszerződések vonatkozásában
- forint alapú kölcsönszerződések vonatkozásában
- deviza alapúnak nem minősülő deviza kölcsönszerződések vonatkozásában
 

további részletek:

http://www.mtb.hu/takarekbank/hu/egyeb/Elszamolasi-es-forintositasi-informaciok.html

[2013.11.22.]

Pénzügyi rezsicsökkentés

150.000 forintig havi 2 ingyenes készpénzfelvétel. Bankkártya limitváltozások. Részletes tudnivalók, feltételek, nyilatkozat.

Tovább >>

A pénzügyi rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 2013. november 22-én módosította a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényt (pénzforgalmi törvény), amely tartalmazza a fogyasztók által díjmentesen elérhető banki készpénzkifizetés és készpénzfelvétel feltételeit.

További részletek:

http://www.takarekpont.hu/takarekpont/hu/lakossag/egyeb/penzugyi-rezsicsokkentes.html

[2014.11.10.]

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nélkül jövőre nem indíthatnak banki műveleteket a vállalatok

Budapest, 2014. november 12. – Jogszabályi előírás alapján év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál azon cégeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek ezt nem tették meg, vagy korábban azt jelezték: saját nevükben járnak el. A tényleges tulajdonos(ok) megjelölésének hiányában bankjuknál januártól nem kezdeményezhetnek tranzakciókat. A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak.

Tovább >>

A pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek (például alapítványok, társasházak, egyesületek) képviselőjének idén december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg. Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el.


A hitelintézetek adatai szerint számos –becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó – olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még a módosított törvényi előírásoknak megfelelő tényleges tulajdonosi nyilatkozatot. Ennek hiányában azonban a jövő évtől a hitelintézetek nem tudják az általuk kezdeményezett ügyleti megbízásokat teljesíteni, például az érintett vállalkozások nem tudnak majd bért utalni.


E kötelezettséget érdemes mielőbb teljesíteni, hogy az érintett szervezetek kényelmesen, jelentős sorban állás nélkül intézhessék ügyeiket. Az év végéhez közeledve ugyanis nő a hitelintézeti fiókok és kirendeltségek leterheltsége, így az ügyintézés a késlekedéssel hosszabb időt vehet igénybe. A tényleges tulajdonosi nyilatkozat ugyanakkor több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható (például internetbanki felületen kialakított formanyomtatvány esetében) és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént. A tényleges tulajdonos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály (a 2007. évi CXXXVI törvény 3. § r) pontja) ad részletes tájékoztatást, a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatói pedig honlapjaikon és fiókhálózataikban érhetők el.


A hazai lakossági ügyfeleknek a törvényi módosítás miatt nem kell ismételten tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tenniük, ez a kötelezettség rájuk nem vonatkozik.


Nemzetgazdasági Minisztérium Magyar Nemzeti Bank Magyar Bankszövetség

[2014.11.01.]

Növekedési Hitelprogram

NHP

Tovább >>

A program további részleteit itt találja: http://www.novekedesihitel.hu/


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...