Kérjük, használja az alábbi gombot a Takarék Netbankba történő belépéshez.

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

MIFID II-höz kapcsolódó tájékoztatók

LEI kód tájékoztató

LEI kód tájékoztató

MIFID II-höz kapcsolódó tájékoztatók

2018. január 03. napján a befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan új szabályozás lép hatályba, amely az alapjául szolgáló Európai Uniós irányelvről MiFID 2-ként vált ismertté. A MiFID 2 szabályok a befektetési szolgáltatók működésére vonatkozóan szigorú transzparencia követelményeket állapítanak meg, amellyel a befektetők védelme tovább növelhető a szolgáltatások igénybevétele során.

Az egyik fontos változás, az új szabályozás részeként kiadásra került MiFIR rendelet alapján, hogy 2018. január 03. napjától kiterjesztésre kerül a LEI azonosító (Legal Entity Identifier/ jogalany azonosító) alkalmazásának kötelezettsége.

A LEI azonosító egy húszjegyű alfanumerikus azonosító, mely lehetővé teszi a pénzügyi tranzakciók szerződő feleinek egyedi beazonosítását.

A hatóságok felé, a Bank által teljesítendő ügyleti jelentésnek tartalmaznia kell minden jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. kft, zrt, bt, kkt, társasház, alapítvány, vízgazdálkodási társulás, egyesület, önkormányzat, stb. a továbbiakban: Társaság) LEI azonosítóját, amennyiben a Társaság az alábbi pénzügyi eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére ad megbízást:

  • a szabályozott piacra bevezetett, vagy kereskedési helyszínen kereskedett pénzügyi eszközök, vagy olyan pénzügyi eszközök, amelyekre vonatkozóan forgalmazás engedélyezése iránti kérelmet nyújtottak be (pl. minden tőzsdei termék, valamint olyan termék melynek alapterméke tőzsdére bevezetett);
  • azok a pénzügyi eszközök, amelyeknél az alapul szolgáló pénzügyi eszközzel valamely kereskedési helyszínen kereskednek; továbbá
  • azok a pénzügyi eszközök, amelyeknél az alapul szolgáló eszköz egy olyan pénzügyi eszközöket tartalmazó kosár vagy index, amelyekkel valamely kereskedési helyszínen kereskednek.

A fentiekre tekintettel annak aki, 2018. január 03. napját követően a fenti eszközök vonatkozásában kíván megbízást megadni, LEI azonosítóval kell rendelkeznie. A jogszabályi előírásoknak történő megfelelés érdekében a Banknak 2018. január 03. napját követően nem áll módjában végrehajtani az érvényes LEI kóddal nem rendelkező ügyfelei fenti ügyletekre adott megbízásait, azok visszautasításra kerülnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek alapján 2018. január 03. napját követően érvényes LEI azonosító hiányában korábban megvásárolt fentiekben részletezett pénzügyi eszköz vonatkozásában eladási megbízás teljesítésére sincs lehetőség.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy amennyiben egy adott Társaság rendelkezik alapanyagra szóló (pl.: olaj, gabona, nemesfém) határidős, vagy CFD termékkel, vagy 2018. január 03. napját követően szándékozik ilyen termékekre vonatkozóan megbízást adni, és a Társaság végső tulajdonosa jogi személy, akkor a MiFID 2 szabályai által előírt adatszolgáltatási kötelezettségekre tekintettel, a megbízások teljesítése érdekében a Társaságnak LEI kódján túlmenően szükség lesz a végső tulajdonos LEI kódjának megadására is.

A LEI azonosító érvényességi ideje 1 év, és azt a lejárati határidőt megelőzően évente meg kell hosszabbítani.

Az a Társaság, amelyik rendelkezik LEI azonosítóval, kérjük, hogy az azonosítót az érvényesség lejáratának megjelölésével juttassa el a Bank számára az alábbi csatornák valamelyikén:

  • el postai úton a 1122 Budapest, Pethényi köz 10. címre Back office megjelöléssel, vagy
  • elektronikusan a leikod@tbank.hu e-mail címre.

Az a Társaság, amelyik még nem rendelkezik LEI azonosítóval, vagy annak érvényessége lejárt, és hosszabbítását kéri, azt megteheti közvetlenül a Keler Zrt.-nél.

A LEI azonosító igénylésével kapcsolatban részletes információk itt találhatóak.

Annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat zavartalanul igénybe tudják venni mihamarabb a fent leírtak szerint járjanak el LEI azonosító igénylése érdekében, vagy jutassák el a Banknak az azonosítójukat.

Végezetül fontos tehát megjegyezni, hogy LEI azonosítóra kizárólag abban az esetben van szükség, amennyiben az adott Társaság a fent részletezett pénzügyi eszközökre vonatkozóan kíván ügyletet kötni 2018. január 03. napját követően.
 

 

MIFID II tájékoztató

MIFID II tájékoztató

MIFID II-höz kapcsolódó tájékoztatók

A befektetési szolgáltatási tevékenységre, valamint a szabályozott piacokra és multilaterális kereskedési rendszerekre vonatkozó 2004/39/EK irányelv (MiFID I) 2007 novembere óta hatályos. Az elmúlt években tapasztalt piaci folyamatok miatt szükség volt a pénzügyi piacok működésének javítására, így kidolgozásra került a MiFID II irányelv és MiFIR rendelet. A Bizottság fő célja az volt, hogy tovább javítsák az európai pénz és tőkepiacok stabilitását, valamint szigorítsák a befektetők védelmét.

Fontos tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!


A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. a továbbiakban: Bank.) ezúton tájékoztatja, hogy 2018. január 03. napján a befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan új szabályozás lépett hatályba, amely az alapjául szolgáló Európai Uniós irányelvről MiFID II-ként vált ismertté.

Az életbe lépett új szabályozásról a Bank honlapján a Lakosság / Befektetések / MIFID II-höz kapcsolódó tájékoztatók menüpontban (http://www.takarekbank.hu/takarekbank/hu/lakossag/szolgaltatasok/befektetesek/MIFID-II.html#mifid-ii-ugyfeltajekoztato) nyújtunk információkat Tisztelt Ügyfeleinknek.

A MiFID II szabályok kapcsán a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó további változásokról az alábbiakban tájékoztatjuk.

Meghatalmazottakra vonatkozó eljárások:
Az új szabályok alapján a Bank nem csak az ügyfél, hanem az ügyletkötésre jogosult meghatalmazott befektetési ismereteit és tapasztalatait is felméri, melyhez a meghatalmazott részéről a MiFID megfelelési teszt kitöltése szükséges.

Amennyiben Ön meghatalmazott útján szeretné igénybe venni a Bank befektetési szolgáltatásait, úgy az alábbiakra hívjuk fel figyelmét:

Amennyiben az Ön meghatalmazottja személyesen ad megbízást valamelyik fiókunkban, az ügyintéző a megbízás felvétele előtt ellenőrzi, hogy a meghatalmazott rendelkezik-e már megfelelési teszttel és amennyiben nem, úgy elvégzi a tesztelést.

A telefonon történő üzletkötésre jogosult ügyfeleink esetében – amennyiben nem történik befektetési tanácsadás - 2018. június 30-ig a meghatalmazott kitöltött megfelelési teszt nélkül is köthet ügyletet, azonban javasoljuk, hogy az Ön meghatalmazottja mielőbb keresse fel az Ön értékpapírszámla-vezető fiókját vagy vegye fel a kapcsolatot üzletkötőjével. Felhívjuk figyelmét, hogy 2018. június 30. után megfelelési teszt hiányában meghatalmazottól nem áll módunkban megbízást felvenni.
Befektetési tanácsadásra jogosult ügyfeleink esetében mind a személyes, mind a telefonos csatornán történő ügyletkötéshez szükséges, hogy a meghatalmazott rendelkezzen megfelelési teszttel, így ez esetben is kérjük, hogy – amennyiben még nem történt meg a meghatalmazott tesztelése - vegye fel a kapcsolatot üzletkötőjével.

Fenti változások ügyfeleink magas színvonalú kiszolgálása valamint a befektetők maximális védelme érdekében kerültek bevezetésre.

Budapest, 2018. február 12.

Üdvözlettel,

Takarékbank Zrt.

MIFID II tájékoztató

A MiFID II irányelv és MiFIR rendelkezéseit 2018. január 3-ától kell alkalmazni.

Jelen tájékoztató segítségével szeretnénk rövid áttekintést adni a MiFID II néhány fontosabbnak vélt, ügyfeleket közvetlenül érintő szabályaival kapcsolatban:

Befektető védelem javítása

  • Az új szabályozásban a befektetési vállalkozások, így Bankunk részére az eddigieknél részletesebb, előzetes tájékoztatási követelményeket határoztak meg a befektetési tanácsadás nyújtását megelőzően.
  • A Banknak az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásról megfelelő időszakos beszámolókat kell nyújtania, amelyek beszámolnak az ügyfeleknek nyújtott időszakos jelentésekről, figyelembe véve az érintett pénzügyi eszköz típusát és összetettségét, valamint az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás jellegét.
  • A Banknak a szervezeti követelmények teljesítésén keresztül olyan termék jóváhagyási folyamattal kell rendelkezniük, amely biztosítja, hogy a befektetési termékeket az adott célpiac igényeivel összhangban, a kockázatok értékelését követően hozzák létre

Nyilvántartások

A MiFID II egységes rendszert vezet be az ügyfélmegbízásokat érintő telefonbeszélgetések, illetve elektronikus kommunikáció rögzítésére. A nyilvántartás részeként rögzíteni kell legalább azokat a telefonbeszélgetéseket és elektronikus üzenetváltásokat, amelyek a sajátszámlás kereskedésben megkötött ügyleteket, valamint a megbízások átvételével, továbbításával és végrehajtásával kapcsolatos ügyfélmegbízási szolgáltatásokat érintik.

Ügyletjelentések

A Banknak öt éven át meg kell őriznie az illetékes hatóság számára a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos valamennyi megbízásra és lebonyolított ügyletre vonatkozó lényeges adatokat (függetlenül attól, hogy saját számlára vagy ügyfél nevében kereskedett-e), ezen túlmenően a pénzügyi eszközökkel ügyleteket teljesítő vállalkozásoknak az ügyletek adatairól jelentést kell tenniük az illetékes hatóság felé.

Ehhez kapcsolódóan az egyik fontos változás, az új szabályozás részeként MiFIR rendelet alapján, hogy 2018. január 03. napjától kiterjesztésre kerül a LEI azonosító (Legal Entity Identifier/ jogalany azonosító) alkalmazásának kötelezettsége. A Bank LEI kóddal kapcsolatos tájékoztatója ide kattintva érhető el.

Célpiac vizsgálat, alkalmassági jelentés

Az új szabályok alapján a Banknak le kell folytatnia a célpiac vizsgálatot, hogy a Bank a termék értékesítését megelőzően meggyőződjön arról, hogy az adott termék olyan ügyfelekhez jut el, akik ismeretei, veszteségtűrő képessége, kockázatvállaló hajlandósága, befektetési időtávja megegyezik a termék tulajdonságaival.

Felhívjuk figyelmét, hogy a telefonon és online csatornán történő üzletkötéshez a MiFID2 szabályok 2018. január 3.-i hatálybalépését követően szükséges, hogy Ön hozzájárulását adja az elektronikus csatornákon történő értesítésekhez, valamint az alkalmassági tesztjét újból kitöltse, melyet kiegészítettünk a célpiaci követelményekkel. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében az alkalmassági teszt megújítására telefonon keresztül - az Ön megfelelő beazonosítását követően - is sor kerülhet.

Kérjük, a fentiekkel kapcsolatban keresse üzletkötőjét, vagy kapcsolattartóját, ezen túlmenően lehetőség nyílik a nyilatkozatok postai úton történő megküldésére úgy, hogy a kitöltött és aláírt nyilatkozatot visszaküldi a Takarékbank Zrt. címére („Hozzájáruló nyilatkozat” Takarékbank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.).

A nyilatkozatot elérheti ide kattintva.

A Bank 2018. január 03. napjától az ügyletkötésre jogosult meghatalmazottal is kitölteti az alkalmassági tesztet. Az alkalmassági teszt kiértékelésekor a Bank az ismeretekre és a tapasztalatokra vonatkozó rész tekintetében meghatalmazott által megadott adatokat veszi figyelembe, míg a pénzügyi helyzet és befektetési célok vonatkozásában az ügyfél által megadott adatokat.

A díjakra és költségekre, valamint a termékekre vonatkozó tájékoztatás

Az új szabályozás az egyes termékek és szolgáltatások költségeivel összefüggésben a korábbiaknál részletesebb tájékoztatási kötelezettséget ír elő a Bank részére.

A rendelkezésnek megfelelően minden egyes olyan ügyleti megbízásra vonatkozó szándék esetén, amikor az ügyfél vételi megbízást kíván adni, vagy pozíciót kíván nyitni előzetes tájékoztatás keretében meg kell adni a díjakra és költségekre vonatkozó kalkulációt. A kalkulátor az oldal jobb oldali oszlopában található előzetes költségtájékoztatás néven. Ezen túlmenően a Banknak a ténylegesen felmerült költségekről évente utólagos költségtájékoztatást kell nyújtania.

A Bank a Lakossági ügyfelei számára a befektetési csomagtermékek kapcsán ún. Kiemelt Információs Dokumentumok (KID-ek) átadásával fogja teljesíteni az termékre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét.

A KID minden lényeges információt tartalmazni fog az érintett termékről annak érdekében, hogy ügyfeleink megalapozott befektetési döntést tudjanak hozni. A KID dokumentumokat személyes ügyletkötés esetén ügyfeleinknek papír alapon kerülnek átadásra, amennyiben ehhez az ügyfél előzetesen hozzájárul úgy lehetősége lesz a Bank honlapján való megismerésre.

Befektetési Üzletszabályzat és a Végrehajtási Politika módosítása

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az új szabályozásra tekintettel módosulni fog a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata, valamint Végrehajtási Politikája is, amelyeket közvetítőink ügyfélfogadásra kijelölt helyein, valamint a Bank honlapján tekinthet meg.
Az Üzletszabályzatban is rögzített fontos változás, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően a Bank az új rendelkezéseknek megfelelően nemcsak a megbízást eredményező telefonbeszélgetéseket, hanem az elektronikus és a személyes kommunikációt is rögzíteni fogja.

A Végrehajtási Politika kapcsán kiemelendő a végrehajtási helyszínek és a szervezetek rendszeres felülvizsgálatának előírása, olyan szabályzatok és kapcsolódó eljárások kialakítása, amelyek biztosítják, hogy a megbízás fogadása és továbbítása esetében a Bank a lehető legjobb eredményt érje el ügyfelei érdekében. Az új szabályozásnak megfelelően a jövőben a Bank értékelni fogja a végrehajtási helyszínek teljesítményét a végrehajtás minőségére vonatkozóan, továbbá el fogja készíteni és közzé fogja tenni a végrehajtási minőséggel kapcsolatban levont következtetéseit azon partnerek tekintetében, amelyeknek rendszeresen ügyfél megbízásokat továbbít. A Bank éves szinten elérhetővé fogja tenni eszközcsoportonként azon öt helyszínt, ahol az adott évben a legtöbb ügylet megkötésére sor került.
 

 

SAXO és BÉT termékek

SAXO és BÉT termékek

MIFID II-höz kapcsolódó tájékoztatók

Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. a továbbiakban: Takarékbank) ezúton tájékoztatja, hogy 2018. január 03. napján a befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan új szabályozás lép hatályba, amely az alapjául szolgáló Európai Uniós irányelvről MiFID 2-ként vált ismertté. Az új szabályozás részeként kiadásra került
MiFIR rendelet* a befektetési szolgáltatók működésére vonatkozóan szigorú transzparencia követelményeket állapít meg, amellyel a befektetők védelme tovább növelhető a szolgáltatások igénybevétele során.

A MiFIR rendelet, 2018. január 03. napjától olyan szabályokat vezet be, amely alapján egy ügyletfolyamatban limitált számú, összesen négy szereplő vehet részt.

Tekintettel arra a körülményre, hogy a Takarékbank külföldi partnere a SAXO Bank Group (a továbbiakban: SAXO Bank) által jelenleg alkalmazott eljárások szerint az ügyletszereplők száma a maximális négyet meghaladja, a jövőben a SAXO Banknak nem áll módjában európai derivatív tőzsdéken kereskedett termékeket ajánlani európai (White Label) partnerei ügyfélkörének, így a
Takarékbank ügyfelei részére sem.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például a DAX, EUROSTOXX és German Bund stb. futures termékekből új pozíció nem lesz nyitható 2018. január 3 után, de a már meglevő nyitott pozíciók kifutásig vagy azok üzletkötő segítségével történő zárásáig fennmaradnak.

A fenti termékek helyettesítésére a Saxo Bank CFD termékköre nyújt lehetőséget., amelyről a kereskedési platformon és a Saxo Bank honlapján (https://www.home.saxo/products/cfds) érhető el bővebb információ.

A Saxo Bank kereskedési platformján (TakarékDirect) keresztül elérhető termékek Kiemelt Információs Dokumentumai (KID) az alábbi címen érhetőek el: https://www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid, ahol egyes esetekben a termékinformáció magyar nyelven is hozzáférhető.

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) elérhető termékkör ezen a linken tekinthető meg.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további információra van szüksége, kérjük, keresse kijelölt üzletkötőjét, banki kapcsolattartóját.


Budapest, 2017. november 30.

Tisztelettel,

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.


* Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU RENDELETE a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet
módosításáról

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Treasury-jében elérhető PRIIP’s termékek Kiemelt Információs Dokumentumai (KID):

FX opciók – Devizaárfolyam opciós ügyletek

Egzotikus opciók - Devizaárfolyam opciós ügyletek

Határidős állampapír megállapodás

Kamatcsere megállapodás

 
Kapcsolódó dokumentumok

A befektetési termékekkel kapcsolatos kondíciókat, a befektetési tevékenységet végző kirendeltségek listáját, illetve a mindenkor hatályos Befektetési Üzletszabályzatunkat az alábbiakban találhatják meg.

Tájékoztató a SAXOBANK A/S-n keresztül elérhető termékekről


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...