Ugrás a tartalomhoz

[2014.03.19.] Erős lendületben a gazdaság, a belső és külső kereslet egyaránt kedvezően alakul - Makrogazdasági előrejelzés

A magyar gazdaság szempontjából támogató a külső környezet: mind Európában, mind Amerikában dinamizálódik a gazdasági növekedés, bár a feltörekvő gazdaságok lassuló növekedése, továbbá az éleződő geopolitikai konfliktusok nagy kockázatot jelentenek. A belső keresletet fogyasztási oldalról főként a növekedésnek induló reáljövedelmek és a munkaerő-piaci folyamatok javulása, beruházási oldalról pedig a bőségesen rendelkezésre álló külső és belső finanszírozási források élénkítik.

A hazánkban tavaly megélénkülő növekedési dinamika idén, és részben 2015-ben is kitarthat, és a vártnál is kedvezőbb bővülési ütemeket eredményezhet, mivel számos jelentős új feldolgozóipari kapacitás mostanában kapcsol teljes fordulatszámra. A TakarékBank elemzői szerint viszont a potenciális növekedést meghatározó tényezőkben (humántőke, üzleti környezet) még csak kisebb mértékű a javulás, így ahhoz, hogy a mostanában megélénkülő növekedés állandósulhasson, ezek fejlesztésében további lépésekre lesz szükség.

GDP, beruházások

Kiszélesedett a gazdasági bővülés bázisa: több szektor is pozitívan járult hozzá a tavalyi negyedik negyedévi 2,7%-os GDP-növekedéshez a mezőgazdaságon és az építőiparon kívül is. Az idei első negyedévben a legújabb konjunkturális adatok fényében a TakarékBank elemzői szerint a növekedés éves üteme akár a 3%-ot is meghaladhatja, így 2014-ben az éves átlagos GDP-bővülés elérheti a 2,5%-ot – annak ellenére, hogy az év második felétől bázishatások már nem segítik a növekedést.
2015-ben a növekedési ütem kissé lanyhulhat, mivel számos egyedi hatás (mint például az NHP) már nem jut szerephez, de az alapvető folyamatok szintjén tovább tarthat majd a javulás. A TakarékBank elemzői a lassulás ellenére 2015-ben is 2%-ot kényelmesen meghaladó GDP-bővülést prognosztizálnak.

Infláció, jegybanki kamat

Az infláció 12-havi üteme januárban negyvenéves mélypontjára érve egészen nulláig süllyedt, ami a még csak éledező, és így visszafogott belső kereslet mellett statisztikai hatásoknak, adminisztratív árintézkedéseknek (rezsicsökkentés), és a világpiaci energia- és élelmiszerárak kedvező alakulásának is köszönhető. Az alacsony keresleti nyomást jól mutatja, hogy ugyan februárban kikerült a bázisból az egy évvel korábbi rezsicsökkentés hatása, mégis csak 0,1%-ra emelkedett vissza az infláció, és a maginfláció is 3% alá került.
A TakarékBank elemzői szerint várhatóan továbbra is igen mérsékelt marad az árnyomás: lényegében a harmadik negyedév végéig nem fogja meghaladni az 1%-os mértéket, s év végére is csak 2%-ig szökik fel. A jegybank beavatkozási időtávján (6-8 negyedéves időszakról van szó) belül továbbra sem látszik annak a kockázata, hogy az infláció a középtávú célsávot (3+0,5%) meghaladja, így lehetőség van további esetleges kamatcsökkentésre is, bár ez más téren (pénzügyi stabilitás) a kockázatokat jelentősen felerősíti.
A kamatemelési ciklusba való sima átmenet érdekében a kamatcsökkentés befejezése prognosztizálható. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) várhatóan még egy nagyobb, vagy két kisebb lépésben 2,50-2,55%-ig csökkenti az alapkamatot, majd az év vége felé a 2015-ös amerikai kamatemelés beárazását követően kis lépésekben végrehajtott kamatemelés kezdődhet.

Foglalkoztatottság

2013 végére - hosszabb szünet után - a magánszektor is több munkahelyet teremtett, mint amennyit megszüntetett, így a foglalkoztatási ráta még a felpörgetett közmunka-program által magyarázhatónál is gyorsabban, 2012-höz képest egy teljes százalékponttal emelkedett, miközben a munkanélküliségi ráta 10,2%-ra csökkent. A munkaerőpiac fő mutatóinak alakulását továbbra is az aktív állami foglalkoztatáspolitika és a szabályozási környezet változásai határozzák meg, de már a versenyszektor növekvő munkakereslete és a foglalkoztatási kilátások javulása is érzékelhető a számok mögött. A magánszektorbeli foglalkoztatás növekedése a közmunkaprogram intenzitásának esetleges csökkenése mellett is a munkanélküliségi ráta további visszaesését eredményezheti: a TakarékBank elemzői 2014-ben 9,7%-os, 2015-re pedig 9,5-9,6% körüli éves átlagos értékre számítanak.

Költségvetés

2013-ban továbbra is csökkenő pályán maradt a GDP-arányos államadósság, és a gyorsuló gazdasági növekedés az elkövetkező két év folyamán kedvezhet ennek a mutatónak is, így 2015 végére 77,5% közelébe várható az államadósság a GDP arányában. A TakarékBank elemzői szerint kicsi a valószínűsége annak, hogy akár idén, akár 2015-ben meghaladná a 3%-os küszöbértéket az államháztartás hiánya.

Fizetési mérleg

A 2009-ben bekövetkezett fordulat a külső egyensúlyi mutatók tekintetében (a korábbi évek magas külső finanszírozási szükségletét pozitív nettó külső finanszírozási képesség váltotta fel) új dimenzióba váltott tavaly. A TakarékBank elemzőinek becslése szerint a külső finanszírozási képesség már a GDP 5%-át is jóval meghaladta az elmúlt évben, jelentősen enyhítve a magyar gazdaság sebezhetőségét. Idén pedig a 6%-os mérték sem kizárt, és még 2015-ben is csak kissé csökken a többlet. A GDP-arányos bruttó külföldi adósság ugyan még magas marad, de évente stabilan 5-6 százalékponttal mérséklődik, így 2015 végére már alig haladja meg a 100%-ot. A mindössze hat év alatt elért jelentős javulás (2009-ben ez a mutató még 150%-os volt) vélhetően megerősíti a befektetők bizalmát Magyarország iránt.