Ugrás a tartalomhoz

[2015.05.15.] A tagok kétharmada bojkottálta a takarékszövetkezeti szövetség közgyűlését

Ma tartotta közgyűlését az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ), a tagság kétharmada távolmaradással „tüntetett” a Szövetség Elnöksége által beterjesztett javaslatok ellen, ezért a közgyűlést először határozatképtelenség miatt el is kellett halasztani. A Szövetség 42 tagja kifogásolta az OTSZ pazarló gazdálkodását, jövő évi költségvetését, valamint a tagdíjak tervezett ötven, illetve százszorosára emelését, továbbá a szabályzatok szerintük indokolatlan és diszkriminatív módosításait – ez utóbbi két napirendi pontot végül nem tárgyalhatta a közgyűlés, mivel az eredetileg meghirdetett közgyűlés határozatképtelen volt. A közgyűlésen az OTSZ 101 tagjából mindössze 35-en jelentek meg.

Az OTSZ közgyűlésén a TakarékBank képviselője 42 tagszervezet nevében olvasott fel közös állásfoglalást, amelyben többek közt elutasították a szövetség elnökségének az OTSZ 2014.évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Szerintük a beszámoló „hamis képet fest a szövetség, illetve vezetőségének ténykedéséről”, mert az abban megfogalmazottaktól eltérően az OTSZ nem látta el az alapszabályában foglalt feladatait, nem végzett valós érdekképviseletet. Úgy fogalmaztak, hogy az OTSZ vezetése az érdekképviselet helyett mindenféle módon gátolni próbálta az integráció megtisztulását, megújulását, a takarékszövetkezetek hosszú távú biztonságát szavatoló Garanciaközösség létrejöttét.
A közös állásfoglalást megfogalmazó tagok továbbá érthetetlennek tartják, hogy az OTSZ tavaly érdemi tevékenység híján mire költött el háromszázmillió forintot. Úgy vélik, hogy az OTSZ tevékenysége során alkalmazott működési modell – a drasztikusan csökkenő bevételek arányaihoz képest magas kiadások – már rövid távon is a tagság vagyonának teljes feléléséhez vezet. Ezért a közös állásfoglalás aláírói hangsúlyozták: nem fogadják el az OTSZ Elnökségének beszámolóját, illetve a Szövetség gazdálkodásáról szóló beszámolót. A 42 tagszervezet szintén nem fogadta el a Szövetség 2015. évi költségvetési tervét sem, mert szerintük az nem megfelelően alátámasztott, az OTSZ szerintük pazarló működése pedig nem a tagok érdekeit képviseli.


A TakarékBank felszólalásában kiemelte: az általa képviselt tagok az OTSZ tevékenysége és 2015-ös költségvetése alapján megmagyarázhatatlanak tartják, hogy az Elnökség ötven, illetve százszorosára akarja emelni a Szövetség tagdíját. Ezzel szerintük a Szövetség 2015-ben is a tagokkal fizettetné ki a pazarló gazdálkodásából eredő veszteségeit, annak ellenére, hogy a tagság egy évvel korábban az OTSZ érdemi tevékenységének hiányára hivatkozva a tagdíjak drasztikus csökkentése mellett döntött.


A közgyűlésen – tekintettel arra, hogy az eredetileg meghirdetett közgyűlés határozatképtelen volt - végül nem tárgyalhatták a tagdíj emeléséről szóló napirendi pontot, ahogy a Szövetség alapszabályának tervezett módosításait sem. Utóbbiak kapcsán a tagok kifogásolták, hogy az OTSZ Elnöksége az SZMSZ módosításával diszkriminatív módon ki akarja zárni a TakarékBankot – a Szövetség egyik teljes jogú tagját – és a bank munkavállalóit az OTSZ döntéshozó testületeiből, illetve az alapszabály módosításával az Elnökség saját embereivel kívánja feltölteni a szövetség testületeit és tagságát. Úgy vélik, hogy a regionális jelölési rendszer megszüntetése miatt az alapszabály nem biztosítja a takarékszövetkezetek megfelelő érdekképviseletét az Elnökségben és a Felügyelő Bizottságban. Véleményük szerint a szervezet testületeiben már ma sem biztosított a takarékszövetkezetek többségének és érdekeinek képviselete, azokban csak elenyésző arányban vesznek részt a takarékok képviselői.


A TakarékBank végül hangsúlyozta: nem az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, hanem csupán az OTSZ jelenlegi vezetésének tevékenysége ellen lép fel és nemcsak saját nevében szól, hanem képviseli azt a 41, az OTSZ vezetésével elégedetlen szövetkezeti hitelintézet, tag, véleményét is, akik távolmaradásukkal jelezték: nem kívánnak asszisztálni az OTSZ jelenlegi vezetésének tevékenységéhez.