Ugrás a tartalomhoz

[2015.12.11.] Együttműködési megállapodást kötött a Takarékbank és a Tej Terméktanács

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a Takarékbank Zrt. között létrejött Együttműködési Megállapodás célja elősegíteni a mezőgazdasági és vidékfejlesztési stratégiában foglalt célkitűzések elérését, illetve a rendelkezésre álló uniós és hazai források kihasználását új, célzott termékek, finanszírozási konstrukciók kidolgozása által. Az egyezményt aláíró felek vállalták, hogy különös figyelmet fordítanak a hazai tejfogyasztást ösztönző programok sikeres megvalósítására is.

A Takarékbankkal kötött partneri megállapodás támogatást nyújt a Tej Terméktanácsnak és a tejszektor szereplőinek abban, hogy az előttük álló feladatokat hatékonyabban végezhessék el. Ilyen feladat például a hazai élelmiszeripar erősítése a feldolgozóipari háttér hosszú távú fejlesztésével. A magasabb hozzáadott értéket képviselő feldolgozott termékek arányának emelésével ugyanis az agrárium nagyobb mértékben járulhat hozzá a cégek eredményességéhez és a nemzetgazdasági termeléshez is.

A most aláírt megállapodás elősegítheti a Tej Terméktanács azon célkitűzésének teljesülését is, hogy a tejágazat minél kedvezőbb pozíciót érjen el az új európai uniós költségvetési ciklusban. A tejszektor a Vidékfejlesztési Program kiemelt stratégiai ágazatai közé tartozik: a pályázati források a technológia fejlesztésére, az energiahatékonyság növelésére, a környezet védelmére, valamint állatjóléti célok elérésére irányulnak, de számos ponton csatlakoznak egyéb prioritásokhoz is. Az ágazatba várhatóan több tízmilliárd forint forrás érkezhet a program keretében, a Takarékok pedig a források hatékony felhasználásában, az üzleti célok meghatározásában és elérésében is a tejtermelők rendelkezésére állnak.

A takarékszövetkezeti integráció hagyományos stratégiai partnere a mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak, így a tejtermelőknek és a feldolgozóknak is – mondta az aláírás alkalmával Szabó Levente, a Takarékbank vezérigazgatója. A megállapodás szervesen illeszkedik az integráció stratégiájába, amely mind a finanszírozás, mind az ügyfélszám tekintetében az agrárium és az élelmiszeripar vezető piaci szereplőjévé kíván válni. Természetesen, a Takarékok minden olyan finanszírozási termékkel a tejtermelők és feldolgozók rendelkezésére állnak, amelyekkel gazdálkodásuk működtetése és fejlesztése során szükségük van. Így nagy erőkkel készülnek a vidékfejlesztési pályázatok előfinanszírozására is - fogalmazott.

A tejpiac jelenlegi válságának hátterét a nemzetközi összefüggések ismeretében lehet megérteni - hangsúlyozta Fórián Zoltán. A Takarékbank Agrár Központjának vezetője szerint a takarékok közvetlen segítséget tudnak adni tejszektorbeli ügyfeleinknek abban, hogyan alkalmazkodjanak a kialakult helyzethez, illetve számíthatnak a vidék bankjaira a fenntartható fejlődés megalapozásában. Ezt a mostani megállapodás mellett az is segíti, hogy a Takarékok helyi pénzintézetként nemcsak személyesen ismerik ügyfeleiket, vállalkozásaik helyzetét, hanem Agrár Központjuk révén stratégiai tanácsadással és előrejelzésekkel is támogatják őket.