Ugrás a tartalomhoz

[2016.01.07.] A Takarékbank FHB részvényeket ajánlott fel megvásárlásra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban Takarékbank) az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban FHB) Igazgatósága által elhatározott és 2015. december 30-án sikeresen lezárult tőkeemelés során 4,50%-os tulajdoni hányadot szerzett az FHB-ban.

Az FHB 2015. december 28-án megtartott, az Igazgatóság tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazásának módosításáról döntő rendkívüli közgyűlésén, valamint a közgyűlést követően közzétett közleményében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban MNV) a Magyar Állam képviseletében kifejezte azon szándékát, hogy részt kívánna venni tőkeemelésben, annak érdekében, hogy korábban meglevő tulajdoni hányadát az FHB Jelzálogbank Nyrt.-ben megtartsa.

Az MNV által kifejezésre juttatott szándékból kiindulva, az FHB Jelzálogbank Igazgatósága 2016. január 7-én, a közgyűlése felhatalmazása alapján és annak keretei között, a felhatalmazás által biztosított keret 2015. december 30-án megvalósult tőkeemelést követően fennmaradó összegben elhatározta az FHB alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő feltételes felemelését. A Takarékbank az FHB alaptőkéjének a határozat szerinti felemeléséhez hozzájárult.

A Takarékbank, mint a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációjának központi bankja kiemelt célja az Integráció fejlesztése, a hitelezési aktivitás növelése, a pénzügyi szolgáltatások megújítása, a vidék pénzügyi infrastruktúrájának és kultúrájának fejlesztése. Mind a Takarékbank, mind a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete elismeri és nagyra értékeli a Magyar Állam és a Kormány szerepvállalását az Integráció létrehozásában és eddigi támogatásában. A Magyar Állammal meglévő kiváló kapcsolatok fenntartása illetőleg megerősítése érdekében a Takarékbank hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az MNV által kifejezett, az FHB-ban korábban meglévő részesedés megtartására vonatkozó szándéka teljesüljön.

Fentiekre tekintettel, amennyiben az FHB Jelzálogbank Igazgatósága által 2016. január 7-én elhatározott feltételes tőkeemelés sikeresen megvalósul, a Takarékbank az általa a 2015. december 30-án történt tőkeemelés során lejegyzett részvényekből felajánl az MNV részére akkora mennyiséget, hogy azok megvásárlásával az MNV tulajdoni hányada az FHB Jelzálogbankban elérje a decemberi tőkeemelést megelőző 7,32%-os szintet.

Budapest, 2016. január 7.

Magyar Takarékszövetekezti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság