Ugrás a tartalomhoz

LEI kód tájékoztató

2018. január 03. napján a befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan új szabályozás lép hatályba, amely az alapjául szolgáló Európai Uniós irányelvről MiFID 2-ként vált ismertté. A MiFID 2 szabályok a befektetési szolgáltatók működésére vonatkozóan szigorú transzparencia követelményeket állapítanak meg, amellyel a befektetők védelme tovább növelhető a szolgáltatások igénybevétele során.

Az egyik fontos változás, az új szabályozás részeként kiadásra került MiFIR rendelet alapján, hogy 2018. január 03. napjától kiterjesztésre kerül a LEI azonosító (Legal Entity Identifier/ jogalany azonosító) alkalmazásának kötelezettsége.

A LEI azonosító egy húszjegyű alfanumerikus azonosító, mely lehetővé teszi a pénzügyi tranzakciók szerződő feleinek egyedi beazonosítását.

A hatóságok felé, a Bank által teljesítendő ügyleti jelentésnek tartalmaznia kell minden jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. kft, zrt, bt, kkt, társasház, alapítvány, vízgazdálkodási társulás, egyesület, önkormányzat, stb. a továbbiakban: Társaság) LEI azonosítóját, amennyiben a Társaság az alábbi pénzügyi eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére ad megbízást:

  • a szabályozott piacra bevezetett, vagy kereskedési helyszínen kereskedett pénzügyi eszközök, vagy olyan pénzügyi eszközök, amelyekre vonatkozóan forgalmazás engedélyezése iránti kérelmet nyújtottak be (pl. minden tőzsdei termék, valamint olyan termék melynek alapterméke tőzsdére bevezetett);
  • azok a pénzügyi eszközök, amelyeknél az alapul szolgáló pénzügyi eszközzel valamely kereskedési helyszínen kereskednek; továbbá
  • azok a pénzügyi eszközök, amelyeknél az alapul szolgáló eszköz egy olyan pénzügyi eszközöket tartalmazó kosár vagy index, amelyekkel valamely kereskedési helyszínen kereskednek.

A fentiekre tekintettel annak aki, 2018. január 03. napját követően a fenti eszközök vonatkozásában kíván megbízást megadni, LEI azonosítóval kell rendelkeznie. A jogszabályi előírásoknak történő megfelelés érdekében a Banknak 2018. január 03. napját követően nem áll módjában végrehajtani az érvényes LEI kóddal nem rendelkező ügyfelei fenti ügyletekre adott megbízásait, azok visszautasításra kerülnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek alapján 2018. január 03. napját követően érvényes LEI azonosító hiányában korábban megvásárolt fentiekben részletezett pénzügyi eszköz vonatkozásában eladási megbízás teljesítésére sincs lehetőség.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy amennyiben egy adott Társaság rendelkezik alapanyagra szóló (pl.: olaj, gabona, nemesfém) határidős, vagy CFD termékkel, vagy 2018. január 03. napját követően szándékozik ilyen termékekre vonatkozóan megbízást adni, és a Társaság végső tulajdonosa jogi személy, akkor a MiFID 2 szabályai által előírt adatszolgáltatási kötelezettségekre tekintettel, a megbízások teljesítése érdekében a Társaságnak LEI kódján túlmenően szükség lesz a végső tulajdonos LEI kódjának megadására is.

A LEI azonosító érvényességi ideje 1 év, és azt a lejárati határidőt megelőzően évente meg kell hosszabbítani.

Az a Társaság, amelyik rendelkezik LEI azonosítóval, kérjük, hogy az azonosítót az érvényesség lejáratának megjelölésével juttassa el a Bank számára az alábbi csatornák valamelyikén:

  • el postai úton a 1122 Budapest, Pethényi köz 10. címre Back office megjelöléssel, vagy
  • elektronikusan a leikod@tbank.hu e-mail címre.

Az a Társaság, amelyik még nem rendelkezik LEI azonosítóval, vagy annak érvényessége lejárt, és hosszabbítását kéri, azt megteheti közvetlenül a Keler Zrt.-nél.

A LEI azonosító igénylésével kapcsolatban részletes információk itt találhatóak.

Annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat zavartalanul igénybe tudják venni mihamarabb a fent leírtak szerint járjanak el LEI azonosító igénylése érdekében, vagy jutassák el a Banknak az azonosítójukat.

Végezetül fontos tehát megjegyezni, hogy LEI azonosítóra kizárólag abban az esetben van szükség, amennyiben az adott Társaság a fent részletezett pénzügyi eszközökre vonatkozóan kíván ügyletet kötni 2018. január 03. napját követően.


    Kapcsolódó dokumentumok: