Ugrás a tartalomhoz

MiFID II tájékoztató

A befektetési szolgáltatási tevékenységre, valamint a szabályozott piacokra és multilaterális kereskedési rendszerekre vonatkozó 2004/39/EK irányelv (MiFID I) 2007 novembere óta hatályos. Az elmúlt években tapasztalt piaci folyamatok miatt szükség volt a pénzügyi piacok működésének javítására, így kidolgozásra került a MiFID II irányelv és MiFIR rendelet. A Bizottság fő célja az volt, hogy tovább javítsák az európai pénz- és tőkepiacok stabilitását, valamint szigorítsák a befektetők védelmét.

Fontos tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!


Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. a továbbiakban: Bank.) ezúton tájékoztatja, hogy 2018. január 03. napján a befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan új szabályozás lépett hatályba, amely az alapjául szolgáló Európai Uniós irányelvről MiFID II-ként vált ismertté.

Az életbe lépett új szabályozásról a Bank honlapján nyújtunk további részletes információkat .

A MiFID II szabályok kapcsán a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó további változásokról az alábbiakban tájékoztatjuk.

Meghatalmazottakra vonatkozó eljárások

Az új szabályok alapján a Bank nem csak az ügyfél, hanem az ügyletkötésre jogosult meghatalmazott befektetési ismereteit és tapasztalatait is felméri, melyhez a meghatalmazott részéről a MiFID teszt kitöltése szükséges.

Amennyiben Ön meghatalmazott útján szeretné igénybe venni a Bank befektetési szolgáltatásait, úgy az alábbiakra hívjuk fel figyelmét.

Ha az Ön meghatalmazottja személyesen ad megbízást valamelyik fiókunkban, az ügyintéző a megbízás felvétele előtt ellenőrzi, hogy a meghatalmazott rendelkezik-e már megfelelési teszttel és amennyiben nem, úgy elvégzi a tesztelést.

A telefonon történő üzletkötésre jogosult ügyfeleink esetében – feltéve, hogy nem történik befektetési tanácsadás - 2018. június 30-ig a meghatalmazott kitöltött megfelelési teszt nélkül is köthet ügyletet, azonban javasoljuk, hogy az Ön meghatalmazottja mielőbb keresse fel az Ön értékpapírszámla-vezető fiókját, vagy vegye fel a kapcsolatot üzletkötőjével. Felhívjuk figyelmét, hogy 2018. június 30. után megfelelési teszt hiányában meghatalmazottól nem áll módunkban megbízást felvenni .


Befektetési tanácsadásra jogosult ügyfeleink esetében mind a személyes, mind a telefonos csatornán történő ügyletkötéshez szükséges, hogy a meghatalmazott rendelkezzen megfelelési teszttel, így ez esetben is kérjük, hogy – amennyiben még nem történt meg a meghatalmazott tesztelése - vegye fel a kapcsolatot üzletkötőjével.

Fenti változások ügyfeleink magas színvonalú kiszolgálása, valamint a befektetők maximális védelme érdekében kerültek bevezetésre.

Budapest, 2018. február 12.

Üdvözlettel,

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

MiFID II tájékoztató

A MiFID II irányelv és MiFIR rendelkezéseit 2018. január 3-ától kell alkalmazni.

Jelen tájékoztató segítségével szeretnénk rövid áttekintést adni a MiFID II néhány fontosabbnak vélt, ügyfeleket közvetlenül érintő szabályaival kapcsolatban:

Befektető-védelem javítása

  • Az új szabályozásban a befektetési vállalkozások, így Bankunk részére az eddigieknél részletesebb, előzetes tájékoztatási követelményeket határoztak meg a befektetési tanácsadás nyújtását megelőzően.
  • A Banknak az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásról megfelelő időszakos beszámolókat kell nyújtania, amelyek beszámolnak az ügyfeleknek nyújtott időszakos jelentésekről, figyelembe véve az érintett pénzügyi eszköz típusát és összetettségét, valamint az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás jellegét.
  • A Banknak a szervezeti követelmények teljesítésén keresztül olyan termék jóváhagyási folyamattal kell rendelkezniük, amely biztosítja, hogy a befektetési termékeket az adott célpiac igényeivel összhangban, a kockázatok értékelését követően hozzák létre.

Nyilvántartások

A MiFID II egységes rendszert vezet be az ügyfélmegbízásokat érintő telefonbeszélgetések, illetve elektronikus kommunikáció rögzítésére. A nyilvántartás részeként rögzíteni kell legalább azokat a telefonbeszélgetéseket és elektronikus üzenetváltásokat, amelyek a sajátszámlás kereskedésben megkötött ügyleteket, valamint a megbízások átvételével, továbbításával és végrehajtásával kapcsolatos ügyfélmegbízási szolgáltatásokat érintik.

Ügyletjelentések

A Banknak öt éven át meg kell őriznie az illetékes hatóság számára a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos valamennyi megbízásra és lebonyolított ügyletre vonatkozó lényeges adatokat (függetlenül attól, hogy saját számlára vagy ügyfél nevében kereskedett-e), ezen túlmenően a pénzügyi eszközökkel ügyleteket teljesítő vállalkozásoknak az ügyletek adatairól jelentést kell tenniük az illetékes hatóság felé.

Ehhez kapcsolódóan az egyik fontos változás, az új szabályozás részeként MiFIR rendelet alapján, hogy 2018. január 03. napjától kiterjesztésre kerül a LEI azonosító ( Legal Entity Identifier - jogalany azonosító) alkalmazásának kötelezettsége. A Bank LEI kóddal kapcsolatos tájékoztatója ide kattintva érhető el.

Célpiac vizsgálat, alkalmassági jelentés

Az új szabályok alapján a Banknak le kell folytatnia a célpiac vizsgálatot, hogy a Bank a termék értékesítését megelőzően meggyőződjön arról, hogy az adott termék olyan ügyfelekhez jut el, akik ismeretei, veszteségtűrő képessége, kockázatvállaló hajlandósága, befektetési időtávja megegyezik a termék tulajdonságaival.

Felhívjuk figyelmét, hogy a telefonon és online csatornán történő üzletkötéshez a MiFID II szabályok 2018. január 3-i hatálybalépését követően szükséges, hogy Ön hozzájárulását adja az elektronikus csatornákon történő értesítésekhez, valamint az alkalmassági tesztjét újból kitöltse, melyet kiegészítettünk a célpiaci követelményekkel. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében az alkalmassági teszt megújítására telefonon keresztül - az Ön megfelelő beazonosítását követően - is sor kerülhet.

Kérjük, a fentiekkel kapcsolatban keresse üzletkötőjét, vagy kapcsolattartóját, ezen túlmenően lehetőség nyílik a nyilatkozatok postai úton történő megküldésére úgy, hogy a kitöltött és aláírt nyilatkozatot visszaküldi az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. címére („ Hozzájáruló nyilatkozat ” MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.).

A nyilatkozatot elérheti ide kattintva .

A Bank 2018. január 03. napjától az ügyletkötésre jogosult meghatalmazottal is kitölteti az alkalmassági tesztet. Az alkalmassági teszt kiértékelésekor a Bank az ismeretekre és a tapasztalatokra vonatkozó rész tekintetében meghatalmazott által megadott adatokat veszi figyelembe, míg a pénzügyi helyzet és befektetési célok vonatkozásában az ügyfél által megadott adatokat.

A díjakra és költségekre, valamint a termékekre vonatkozó tájékoztatás

Az új szabályozás az egyes termékek és szolgáltatások költségeivel összefüggésben a korábbiaknál részletesebb tájékoztatási kötelezettséget ír elő a Bank részére.

A rendelkezésnek megfelelően minden egyes olyan ügyleti megbízásra vonatkozó szándék esetén, amikor az ügyfél vételi megbízást kíván adni, vagy pozíciót kíván nyitni előzetes tájékoztatás keretében meg kell adni a díjakra és költségekre vonatkozó kalkulációt . Ezen túlmenően a Banknak a ténylegesen felmerült költségekről évente utólagos költségtájékoztatást kell nyújtania.

A Bank a Lakossági ügyfelei számára a befektetési csomagtermékek kapcsán ún. Kiemelt Információs Dokumentumok (KID-ek) átadásával fogja teljesíteni az termékre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét.

A KID minden lényeges információt tartalmazni fog az érintett termékről annak érdekében, hogy ügyfeleink megalapozott befektetési döntést tudjanak hozni. A KID dokumentumokat személyes ügyletkötés esetén ügyfeleinknek papír alapon kerülnek átadásra, amennyiben ehhez az ügyfél előzetesen hozzájárul úgy lehetősége lesz a Bank honlapján való megismerésre.

Befektetési Üzletszabályzat és a Végrehajtási Politika módosítása

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az új szabályozásra tekintettel módosulni fog a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata , valamint Végrehajtási Politikája is, amelyeket közvetítőink ügyfélfogadásra kijelölt helyein, valamint a Bank honlapján tekinthet meg.
Az Üzletszabályzatban is rögzített fontos változás, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően a Bank az új rendelkezéseknek megfelelően nemcsak a megbízást eredményező telefonbeszélgetéseket, hanem az elektronikus és a személyes kommunikációt is rögzíteni fogja.

A Végrehajtási Politika kapcsán kiemelendő a végrehajtási helyszínek és a szervezetek rendszeres felülvizsgálatának előírása, olyan szabályzatok és kapcsolódó eljárások kialakítása, amelyek biztosítják, hogy a megbízás fogadása és továbbítása esetében a Bank a lehető legjobb eredményt érje el ügyfelei érdekében. Az új szabályozásnak megfelelően a jövőben a Bank értékelni fogja a végrehajtási helyszínek teljesítményét a végrehajtás minőségére vonatkozóan, továbbá el fogja készíteni és közzé fogja tenni a végrehajtási minőséggel kapcsolatban levont következtetéseit azon partnerek tekintetében, amelyeknek rendszeresen ügyfél megbízásokat továbbít. A Bank éves szinten elérhetővé fogja tenni eszközcsoportonként azon öt helyszínt, ahol az adott évben a legtöbb ügylet megkötésére sor került.

Kérjük, válasszon az alábbiak közül: