Ugrás a tartalomhoz

Ügyfél tájékoztatók (EMIR)

Az Európai Unió szabályozást fogadott el a származtatott ügyletekre, a központi szerződő felekre (Central Counterparty – CCP) és a kereskedési adattárakra vonatkozóan, hogy fokozza a derivatív ügyletek piacainak átláthatóságát és csökkentse az ilyen ügyletekből fakadó kockázatokat.


A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR) 2012. augusztus 16-án lépett hatályba, és a rendeleti forma miatt az Európai Unióban – így Magyarországon is – közvetlenül alkalmazandó.

Az EMIR elsődlegesen a központi szerződő felekre és klíringtagjaikra, a pénzügyi szerződő felekre és a kereskedési adattárakra alkalmazandó, de a hatálya kiterjed a nem pénzügyi szerződő felekre és a kereskedési helyszínekre is.Az új szabályozás a származtatott ügyleteket kötő piaci szereplőktől elvárja, hogy

  • a származtatott, tőzsdei és tőzsdén kívüli (OTC) ügyleteket jelentsék a
    kereskedési adattárnak (Trade Repository – TR),
  • bizonyos ügyleteket kötelező jelleggel CCP-n keresztül
    számoljanak el,
  • új kockázatkezelési eljárásokat vezessenek be (pl. letéti követelmény a kétoldalú, nem CCP-n keresztül elszámolt OTC származtatott ügyletekre).

Kapcsolódó dokumentumok: