Ugrás a tartalomhoz

Ügyféltájékoztató pénzmosás megelőzéséről (AML)

Tisztelt Ügyfelünk!

A Takarékbank Zrt. a tőle elvárható gondossággal mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kerüljön üzleti kapcsolatba olyan személyekkel, szervezetekkel, akik érintettek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás folyamatában.


A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében a Takarékbank köteles az Ügyfél – beleértve a számlatulajdonos Ügyfelet is – átvilágítását az üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben elvégezni.


Az ügyfél-átvilágítás keretében a Takarékbank az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőjét – illetve a Pmt.-ben meghatározott esetekben az Ügyfél tényleges tulajdonosát – köteles:

  • azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni a Pmt.-ben meghatározott okiratok alapján,
  • a Pmt.-ben meghatározott adatokat rögzíteni,
  • az ügyfél személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas hatósági igazolványairól másolatot készíteni,
  • nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.

A Takarékbank ellenőrzi a részére bemutatott okiratok, illetve külön okiratba foglalt meghatalmazás esetén annak érvényességét, a rendelkezésre jogosult esetén a rendelkezési jog jogcímét, továbbá a képviselő jogosultságát.


A Takarékbank a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló belső szabályzatában meghatározott esetekben az Ügyfélre, annak képviselőjére, meghatalmazottjára, tényleges tulajdonosára, illetve az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozó, kötelezően rögzítendő adatokon kívül további, a Pmt.-ben meghatározott adatokat is rögzíthet és kezelhet. A Takarékbank kérésére az Ügyfél köteles a Pmt.-ben meghatározott és az ott meghatározott feltételeknek megfelelő okiratot vagy annak hiteles másolatát benyújtani.

EUROPOL EMMA3 film

EUROPOL EMMA3 nemzetközi akció

Pénzmosó közvetítésével megvalósuló bűncselekmények megelőzésére nemzetközi akciót hirdetett az EUROPOL EMMA3 (European Money Mule Action) néven.


A hazai hatóságok, élükön a Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) is bekapcsolódtak a nemzetközi kezdeményezésbe.


A lentebb található figyelemfelhívó anyagokból és angol nyelvű oldalon, itt is tájékozódhat a részletekről.

Kisfilm 1

Kisfilm 2

Kisfilm 3

Kisfilm 4


Kapcsolódó dokumentumok: